Publicaties over dossier 32404

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, te weten: de motie-Van Gent/Dijksma over prioriteit aan de oorspronkelijke plannen voor spoorverdubbeling bij Almere (32404, nr. 18)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-01-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat over Hoogfrequent Spoorvervoer (32404, nr. 5), te weten: de motie-Slob c.s. over schrappen van goederenroutering met spoorbogen bij Deventer (32404, nr. 6); de motie-Slob c.s. over afronding van het MIRT-onderzoek goederenvervoer lange termijn (32404, nr. 7); de motie-Slob c.s. over de Tracéwetprocedure voor spoorverdubbeling tussen Almere Poort en Almere Oostvaarders (32404, nr. 8); de motie-Slob/Dijksma over aanpassing van het PHS-voorkeursbesluit (32404, nr. 9); de motie-Slob c.s. over een MIRT-verkenning naar verbeteringen op de corridor Utrecht-Zwolle (32404, nr. 10); de motie-Slob c.s. over een quickscan naar de reactivering van de lijn Boxtel-Veghel (32404, nr. 11); de motie-Bashir/Slob over onderzoek naar meerkosten van verhoging van de baanvaksnelheid Amsterdam Bijlmer-Utrecht (32404, nr. 12); de motie-Bashir over voortvarende invoering van ERTMS (32404, nr. 13); de motie-Bashir over geen extra capaciteit voor goederentreinen over de IJssel- en Twentelijn (32404, nr. 14); de motie-Bashir/Dijksma over fors inzetten op de binnenvaart (32404, nr. 15); de motie-Aptroot/Koolmees over toekomstbestendige alternatieven (32404, nr. 16); de motie-Aptroot/Dijksma over normen, meetmethoden en handhavingsmethoden voor overlast door het spoor (32404, nr. 17); de motie-Van Gent/Dijksma over prioriteit aan de oorspronkelijke plannen voor spoorverdubbeling bij Almere (32404, nr. 18); de motie-Van Gent over geen extra ruimte voor goederentreinen op regulier spoor in Oost-Nederland (32404, nr. 19); de motie-Sharpe/Slob over maximaal benutten van de Betuweroute (32404, nr. 21); de motie-Dijksma/Aptroot over zodanig uitvoeren van het PHS dat de Betuweroute maximaal benut wordt (32404, nr. 22); de motie-Dijksma c.s. over verdubbeling van de Flevolijn (32404, nr. 23); de motie-De Rouwe/Aptroot over verhoging van de capaciteit op de route Emmerich-Noord-Duitsland (32404, nr. 25); de motie-De Rouwe/Aptroot over uitwerking van het PHS binnen de randvoorwaarden van geluidspreferente routering (32404, nr. 26); de motie-De Rouwe over behoud van lokale leefbaarheid en bereikbaarheid (32404, nr. 27); de motie-De Rouwe/Aptroot over ruimtelijke voorbereidingen voor verdubbeling van de Flevolijn (32404, nr. 28)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-12-2010 2010-2011 nr. 19, pagina 24 - 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat over Hoogfrequent Spoorvervoer (Kamerstuk 32404, nr. 5)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-11-2010 2010-2011 nr. 18, pagina 39 - 53 Tweede Kamer der Staten-Generaal