Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129214 nr. 60

29 214 Subsidiebeleid VWS

Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2011

In onze brief van 25 mei 2011 (TK 29 214 nr. 59) en in het dertigledendebat hierover op 29 juni 2011 hebben wij aangekondigd dat wij uw Kamer op 1 juli 2011 het definitieve beleidskader ten behoeve van de subsidiering van patiënten- en gehandicaptenorganisaties doen toekomen (bijlage 1)1. Op deze wijze hebben de organisaties die in 2012 worden gekort voldoende tijd om zich hierop voor te bereiden. Gelet op een zorgvuldige overgang bedraagt deze korting per organisatie voor 2012 20% en voor 2013 50%. In 2014 is de korting op de instellingssubsidies volledig, er lopen dan nog enkele projectsubsidies. In 2015 is de bezuiniging volledig geëffectueerd.

Ten opzichte van het concept-beleidskader is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn grotendeels ingegeven door de bijeenkomst op 8 juni met circa 150 patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in de Jaarbeurs te Utrecht. De aanpassingen betreffen met name soepelere overgangscriteria, zoals het verruimen van de ingangsdatum voor de eis van 100 leden en € 25 lidmaatschap, naar 2014 en de mogelijkheid tot het opnemen van frictiekosten in het activiteitenplan. Andere wijzigingen betreffen meer aanwijzingen voor de uitvoering en meer redactionele toelichting en uitwerking. Het dertigledendebat van 29 juni 2011 met uw Kamer heeft ons geen aanleiding gegeven om voor de korte termijn verdere inhoudelijke wijzigingen van het kader door te voeren.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.