Publicaties over dossier 29628

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Rapport commissie-Hoekstra

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-08-2015 2014-2015 nr. 103, item 43 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over bezuinigingen bij de politie, te weten de motie-Van Raak over aanhouden van de bezuinigingen (29628, nr. 222)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-10-2010 2010-2011 nr. 4, pagina 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het spoeddebatover bezuinigingen bij de politie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-10-2010 2009-2010 nr. 100, pagina 8092 - 8107 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over het onder curatele stellen van politiekorpsen, te weten: - de motie-Van Raak over het stoppen met de invulling van de bezuinigingen door het demissionaire kabinet (29628, nr. 212); - de motie-Brinkman over indienen van het wetsvoorstel nationale politie (29628, nr. 213)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-07-2010 2009-2010 nr. 92, pagina 7606 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Spoeddebat over het onder curatele stellen van politiekorpsen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-07-2010 2009-2010 nr. 90, pagina 7495 - 7504 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over cijfers van het kabinet met betrekking tot het aantal agenten, te weten de motie-Van Raak c.s. over afzien van voorgenomen bezuinigingen op de politie (29628, nr. 194)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-04-2010 2009-2010 nr. 63, pagina 5547 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de inhuur van externen bij de landelijke politieorganisatie vtsPN, te weten: - de motie-Van Raak over de benoemingen van politiefunctionarissen die meer verdienen dan de balkenendenorm (29628, nr. 177); - de motie-Van Raak over onafhankelijk onderzoek naar de vtsPN (29628, nr. 178); - de motie-Van Raak over regie van de minister bij de organisatie van een landelijk politiedienstencentrum (29628, nr. 179); - en nog vier moties (29628, nrs. 180t/m 183)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-03-2010 2009-2010 nr. 49, pagina 4615 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Spoeddebatover de inhuur van externen bij de landelijke politieorganisatie vtsPN.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-03-2010 2009-2010 nr. 48, pagina 4576 - 4588 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over toelagen en declaraties voor de politietop, te weten: - de motie-Brinkman over goedkeuring door de Kamer van bijzondere regelingen voor korpschefs (29628, nr. 166); - de motie-Brinkman over gelijke behandeling van hoger en lager politiepersoneel bij onterechte claims (29628, nr. 167); - de motie-Brinkman over innemen van alle creditcards van de korpschefs (29628, nr. 168); - en nog drie moties (29628, nr. 169 t/m 171)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2010 2009-2010 nr. 39, pagina 3851 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 16 december 2009 over toelagen en declaraties voor de politietop

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2010 2009-2010 nr. 39, pagina 3765 - 3767 Tweede Kamer der Staten-Generaal