Publicaties over dossier 29689

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de behandeling van: het verslag van een schriftelijk overleg over onderzoek vrijwillige bewonersbijdrage in AWBZ-instellingen (29689, nr. 286)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-05-2010 2009-2010 nr. 74, pagina 6350 - 6353 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over onderzoek vrijwillige bewonersbijdrage in AWBZ-instellingen (29689, nr. 286), te weten de motie-Leijten over verhoging van de grens voor zak- en kleedgeld (29689, nr. 294), de motie-Jan de Vries c.s. over een gedragscode voor vrijwillige bewonersbijdragen (29689, nr. 295) en de motie-Wolbert c.s. over onderzoek naar een inkomensafhankelijk maximum aan eigen bijdragen (29689, nr. 296)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-05-2010 2009-2010 nr. 75, pagina 6397 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over plannen voor het verhogen van het eigen risico, te weten: - de motie-Agema over niet verhogen van het eigen risico in deze regeerperiode (29689, nr. 261); - de motie-Agema over uitzonderen van het eigen risico bij kosteneffectieve behandelingen (29689, nr. 262); - de motie-Van Gerven over niet neerleggen van de rekening van de budgettaire problemen bij chronisch zieken, ouderen en gehandicapten (29689, nr. 263)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-07-2009 2008-2009 nr. 95, pagina 7467 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Spoeddebat over plannen voor het verhogen van het eigen risico

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-07-2009 2008-2009 nr. 94, pagina 7421 - 7434 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Zorgverzekeringswet, te weten: - de motie-Van Gerven over de compensatie voor het verplichte eigen risico aan chronisch zieken (29689, nr. 233); - de motie-Van Gerven over het uitzonderen van de bemoeizorg van het verplicht eigen risico (29689, nr. 234); - en nog vijf andere moties (29689, nrs. 236 t/m 240)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3483 - 3484 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over medische opvang asielzoekers, te weten: - de motie-Van Gerven over uitstel van de overgang van de medische opvang asielzoekers (29689, nr. 241); - de motie-Van Gerven over hantering van het principe "mens volgt werk" bij de overgang van de medische opvang asielzoekers (29689, nr. 242)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3566 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 16 december 2008 over medische opvang asielzoekers

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2009 2008-2009 nr. 38, pagina 3442 - 3443 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 27 november 2008 over de Zorgverzekeringswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2009 2008-2009 nr. 37, pagina 3292 - 3295 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over verplicht eigen risico Zorgverzekeringswet, te weten: de motie-Van Gerven over het met terugwerkende kracht compenseren van chronisch zieken en gehandicapten (29689, nr. 203); de motie-Van Gerven over het in termijnen voldoen van het verplichte eigen risico (29689, nr. 204), en de motie-Schippers over afschaffing van de eigenrisicoregeling (29689, nr. 205)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7667 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 1 juli 2008 over financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7630 - 7632 Tweede Kamer der Staten-Generaal