Publicaties over dossier 29344

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over medische zorg asielzoekers, te weten: - de motie-Voortman/Gesthuizen over van toepassing verklaren van de checklist 'toegeleiding spoedarts bij afwezigheid medische dienst' (29344, nr. 76); - de motie-Agema over beperken van de medische zorg voor asielzoekers tot spoedeisende medisch noodzakelijke zorg (29344, nr. 77)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-10-2010 2010-2011 nr. 4, pagina 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 9 september over medische zorg asielzoekers

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-10-2010 2010-2011 nr. 3, pagina 8 - 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de situatie van gezinnen en kinderen in vreemdelingenbewaring, te weten: - de motie-Vos over het niet in vreemdelingenbewaring nemen van gezinnen met minderjarige kinderen (29344, nr. 49); de motie-Vos over het opvang bieden aan gezinnen met minderjarige kinderen (29344, nr. 50); - de motie-Vos over de beschikbaarheid en de kwaliteit van het aan minderjarigen geboden onderwijs in onder meer verwijdercentra (29344, nr. 51); - de motie-De Wit over regelgeving voor de toepassing en tenuitvoerlegging van vreemdelingenbewaring voor minderjarigen en hun ouders (29344, nr. 52); - de motie-De Wit over het scholen in de omgang met minderjarigen van toezichthoudende medewerkers (29344, nr. 53); - de motie-Klaas de Vries over alternatieve vormen van opvang van ouders met minderjarige kinderen in vreemdelingenbewaring (29344, nr. 54)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-01-2006 2005-2006 nr. 36, pagina 2544 - 2545 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 6 december 2005 over de situatie van gezinnen en kinderen in vreemdelingenbewaring

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-12-2005 2005-2006 nr. 34, pagina 2370 - 2372 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 16 december 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  16-12-2005 2005-2006 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over asielbeleid/terugkeerbeleid, te weten: - de motie-Klaas de Vries c.s. over een substantiële verruiming van de eenmalige regeling (19637/29344, nr. 914); - de motie-Klaas de Vries over opvang voor asielzoekers bij overschrijding van de termijn voor het verkrijgen van een laissez-passer (19637/29344, nr. 915); - de motie-De Wit over een deugdelijke motivering van de antwoorden op de 14-1-brieven (19637/29344, nr. 916) en 7 andere moties (de nrs. 917, 918, 920 t/m 924)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-05-2005 2004-2005 nr. 77, pagina 4653 - 4654 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 13 april 2005 over het asiel- en terugkeerbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-04-2005 2004-2005 nr. 74, pagina 4559 - 4570 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend in het debat over Kinderen in het vreemdelingenbeleid, Asielbeleid Sudan, Terugkeerbeleid, te weten:de motie-Klaas de Vries/Vos over opschorting van uitzettingen van Sudanese uitgeprocedeerden (19637, nr. 831); - de motie-Klaas de Vries/Vos over absolute voorrang voor ama's en gezinnen met minderjarige kinderen (19637, nr. 832); - de motie-Vos/Klaas de Vries over vreemdelingenbewaring in het geval van minderjarige asielzoekers (19637, nr. 833); - de motie-Vos/Klaas de Vries over opvangvoorzieningen voor minderjarige asielzoekers (19637, nr. 834) en zes andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-08-2004 2003-2004 nr. 91, pagina 5911 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van: - een algemeen overleg op 24 juni 2004 over kinderen in het vreemdelingenrecht; - een algemeen overleg op 10 juni 2004 over de actuele situatie in West-Sudan; - een algemeen overleg op 29 juni 2004 over terugkeer- en uitzetbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-08-2004 2003-2004 nr. 91, pagina 5847 - 5852 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend in de debatten over het terugkeerbeleid, te weten de motie-Van Fessem over het in beginsel niet gescheiden uitzetten van gezinnen met kinderen (29344, nr. 3), de motie-Klaas de Vries c.s. over een ruimere pardonregeling voor reeds lang in ons land verblijvende (uitgeprocedeerde) asielzoekers (29344, nr. 4), de motie-De Wit over wijziging van het buiten-schuldcriterium in de Vreemdelingencirculaire in een meewerkcriterium (29344, nr. 5) en 13 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2004 2003-2004 nr. 52, pagina 3424 - 3426 Tweede Kamer der Staten-Generaal