Publicaties over dossier 32015

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2014 Staatsblad 2014, 130 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Jeugdwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2014 Staatsblad 2014, 105 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 11 maart 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  06-03-2014 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (NFV 2011) (25087) en de brief van de staatssecretaris van Financiën van 17 januari 2013 over belastingheffing internationale ondernemingen (33402, letter M)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-02-2014 2013-2014 nr. 16, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 4 december 2013 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2013 Staatsblad 2013, 560 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 4 december 2013, houdende regeling van het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning en het toezicht daarop

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2013 Staatsblad 2013, 534 Ministerie van Algemene Zaken
 7. Wet Download icon Open als PDF

  Wijzigingswet kinderopvang 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2013 Staatsblad 2013, 253 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 14 maart 2013 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2013 Staatsblad 2013, 142 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie voor het jaar 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-02-2013 2012-2013 nr. 38, item 53 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie voor het jaar 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 nr. 33, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal