Publicaties over dossier 29544

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1194 kB)

  OECD Input to the Netherlands Independent Commission on the Regulation of Work

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  11-07-2019 2018-2019 29544, nr. 920 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Discussienotitie commissie regulering van werk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 29544, nr. 920 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (461 kB)

  Discussienotitie commissie regulering van werk

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  11-07-2019 2018-2019 29544, nr. 920 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Arbeidsmarktbeleid; Motie; Motie van de leden Smeulders en Gijs van Dijk over mogelijkheden voor collectief onderhandelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 29544, nr. 882 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1780 kB)

  Cao-afspraken 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-07-2019 2018-2019 29544, nr. 919 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Rapportage ‘Cao-afspraken 2018’ over de inhoudelijke ontwikkelingen van cao’s

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 29544, nr. 919 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (113 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor de WW en afschaffing van de sectorfondsen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2019 Staatscourant 2019, 36163 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2036 kB)

  Inventarisatie kansrijke DWSRA-initiatieven

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  28-06-2019 2018-2019 29544, nr. 918 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; DWSRA (‘Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’) - Inventarisatie Stichting van de Arbeid (StvdA)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 29544, nr. 918 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Verruiming derde quotumjaar aziatische horeca

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 29544, nr. 917 Tweede Kamer der Staten-Generaal