Publicaties over dossier 33161

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (103 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en het verminderen van uitvoeringslasten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2018 Staatscourant 2018, 39106 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (67 kB)

  Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief inzake onderwerpen Wet banenafspraak en Participatiewet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2017 2016-2017 Kamerstuk 33981, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (348 kB)

  Duurzaamheid van banen binnen de Banenafspraak

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-07-2017 2016-2017 33981, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (572 kB)

  Analyse van quotaregelingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-07-2017 2016-2017 33981, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Brief inzake Monitor arbeidsvermogen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 33161, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1768 kB)

  Rapport Arbeidsvermogen Wajong 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  29-06-2017 2016-2017 33161, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (116 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van (rijks)bestuur tot wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit SUWI in verband met het Besluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort, met nota van toelichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-04-2017 Staatscourant 2017, 21795 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. AMvB Download icon PDF (99 kB)

  Besluit van 28 maart 2017 tot wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit SUWI in verband met het Besluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2017 Staatsblad 2017, 163 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (65 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende vaststelling van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet (Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-03-2017 Staatscourant 2017, 11824 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. AMvB Download icon PDF (54 kB)

  Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2017 Staatsblad 2017, 69 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid