Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-XVI nr. 87

32 123 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

nr. 87
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2009

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Justitie, het advies van de «Commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen» aan.1 Deze commissie, onder voorzitterschap van prof. J. E. Doek, had als taak te adviseren over de wenselijkheid van aanpassing van de huidige regeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen dat hen zelf niet ten goede kan komen. De commissie Doek heeft op grondige wijze invulling gegeven aan haar taak.

Ik zal het advies nu bestuderen. Uiterlijk in het voorjaar van 2010 zal ik u, mede namens de minister van Justitie, het standpunt toesturen.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.