Publicaties over dossier 22343

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over handhaving en gegaste containers (22343, nr. 243), te weten de motie-Poppe/Boelhouwer over een selectiemethode waardoor de pakkans zo groot mogelijk wordt (22343, nr. 244)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-05-2010 2009-2010 nr. 80, pagina 6880 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg over handhaving en gegaste containers (Kamerstuk 22343, nr. 243)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-05-2010 2009-2010 nr. 74, pagina 6341 - 6343 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over handhaving en gegaste containers, te weten: de motie-Poppe/Boelhouwer over controle van containers op gassingen met bestrijdingsmiddelen (22343, nr. 196); de motie-Duyvendak over een overzicht van vergunningen van grote IPPC-bedrijven (22343, nr. 197); de motie-Duyvendak over het verhogen van de meetfrequentie van de uitstoot van zware metalen en dioxines van Corus (22343, nr. 198), en 2 andere moties (22343, nrs. 199 en 200)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7644 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 17 juni 2008 over handhaving en gegaste containers (22343)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-08-2008 2007-2008 nr. 103, pagina 7355 - 7357 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het verslag van een algemeen overleg met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over handhaving (29383, 22343, 25422, nr. 95), te wetende motie-Van Leeuwen over een gedoogbeschikking voor mensen die al voor 31 oktober 2003 een recreatiewoning bewoonden (31200 XI, nr. 100), de motie-Neppérus over beëindiging van handhaven met terugwerkende kracht door gemeenten (31200 XI, nr. 101), de motie-Madlener over het aansporen van gemeenten om alleen op te treden bij overlast (31200 XI, nr. 102) en een andere motie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-04-2008 2007-2008 nr. 73, pagina 5109 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: het verslag van een algemeen overleg met de minister van VROM over handhaving (29383, 22343, 25422, nr. 95)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-04-2008 2007-2008 nr. 71, pagina 4948 - 4952 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2007 over de Otapan (22343)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2007 2006-2007 nr. 44, pagina 2612 - 2614 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een algemeen overleg over de Otapan, te weten de motie-Poppe over een regeling voor het slopen van het schip de Otapan (22343, nr. 158) en de motie-Madlener over de kosten van sanering van het schip de Otapan (22343, nr. 159)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2007 2006-2007 nr. 44, pagina 2627 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de giframp in Ivoorkust, te weten de motie-Samsom c.s. over het formuleren van een onderzoekstraject (22343, nr. 137)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-10-2006 2006-2007 nr. 4, pagina 147 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over de giframp in Ivoorkust

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-09-2006 2006-2007 nr. 2, pagina 46 - 67 Tweede Kamer der Staten-Generaal