Publicaties over dossier 24587

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het capaciteitsplan justitiële jeugdinrichtingen, te weten: de motie-Kooiman/Bouwmeester over boventallig personeel (24587, nr. 409); de motie-Kooiman/Bouwmeester over sociaal flankerend beleid (24587, nr. 410)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 109 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 9 december 2010 over het capaciteitsplan justitiële jeugdinrichtingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 81 - 82 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 8 december 2010 over de rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 78 - 80 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing, te weten: de motie-Bouwmeester c.s. over kinderen van gedetineerde ouders (24587, nr. 406); de motie-Gesthuizen/Bouwmeester over toezending van de rapporten (24587, nr. 407); de motie-Gesthuizen/Bouwmeester over verslaving van gedetineerden (24587, nr. 408)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 108 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. AMvB Download icon Open als PDF

  Ambtsinstructie politie BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2010 Staatsblad 2010, 367 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over het gevangeniswezen (32123-VI, nr. 99), te weten: de motie-Van Velzen/Azough over specifiek op de kinderen gerichte bezoekmogelijkheden (24587, nr. 387); de motie-Van Velzen/Azough over openhouden van afdelingen voor zedendelinquenten (24587, nr. 388), en de motie-Van Velzen/Azough over onderwijsprogramma's in penitentiaire inrichtingen (24587, nr. 389)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2010 2009-2010 nr. 86, pagina 7274 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over justitiële jeugdinrichtingen, te weten de motie-Van Velzen c.s. over nader onderzoeken van alternatieven voor het sluiten van justitiële jeugdinrichtingen (24587, nr. 382)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-04-2010 2009-2010 nr. 72, pagina 6139 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 18 maart 2010 over justitiële jeugdinrichtingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-04-2010 2009-2010 nr. 70, pagina 5995 - 6000 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de sluiting van acht gevangenissen, te weten de motie-De Roon over afzien van het voornemen om acht gevangenissen te sluiten (24587, nr. 334), de motie-Teeven c.s. over niet doorzetten van sluiting van gevangenissen (24587, nr. 335), de motie-Van Velzen/Teeven over de garantie dat gedwongen ontslagen onder gevangenispersoneel worden voorkomen (24587, nr. 336) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-06-2009 2008-2009 nr. 87, pagina 6780 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Spoeddebat over de sluiting van acht gevangenissen (24587)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-06-2009 2008-2009 nr. 86, pagina 6738 - 6763 Tweede Kamer der Staten-Generaal