Publicaties over dossier 29248

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over ziekenhuiszorg, te weten: de motie-Van Gerven over het experiment met de SOS-arts (29248, nr. 156); de motie-Van Gerven over het Academisch Ziekenhuis Maastricht (29248, nr. 157); de motie-Van Gerven over de financiering van academische ziekenhuizen (29248, nr. 158); de motie-Van Gerven over fusies van ziekenhuizen (29248, nr. 159); de motie-Van der Veen/Van der Staaij over het Admiraal de Ruyterziekenhuis (29248, nr. 160); de motie-Van der Veen over de overschrijding van het macrokader (29248, nr. 161); de motie-Van der Veen over vernietiging beleidsregels (29248, nr. 162)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 9 december 2010 over ziekenhuiszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 71 - 75 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over invoering van eigen betalingen bij paramedische zorg en tweedelijns ggz-zorg en TNF-alfaremmers, te weten: - de motie-Van der Veen/Leijten over wijzigen van de Wet geneesmiddelenprijzen als middel tegen te sterke prijsverhogingen (29248, nr. 138); - de motie-Van der Staaij over besparingen op de ggz door minder snel door te verwijzen naar de tweedelijnszorg (29248, nr. 139); - de motie-Leijten over verlagen van de specialistenvergoeding in plaats van invoeren van een eigen bijdrage (29248, nr. 143) en 4 andere moties (de nrs. 145, 146, 148 en 149)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-10-2010 2010-2011 nr. 9, pagina 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 16 september 2010 over invoering van eigen betalingen bij paramedische zorg en tweedelijns ggz-zorg en TNF-alfaremmers, en van: de gewijzigde motie-Van der Veen over actualiseren van het GVS per 1 januari 2012 (29248, nr. 145); de motie-Van der Veen/Leijten over wijzigen van de Wet geneesmiddelenprijzen als middel tegen te sterke prijsverhogingen (29248, nr. 138); de motie-Van der Staaij over besparingen op de ggz door minder snel door te verwijzen naar de tweedelijnszorg (29248, nr. 139); de motie-Leijten over overleg met de ggz-sector over alternatieve besparingen (29248, nr. 142); de motie-Leijten over verlagen van de specialistenvergoeding in plaats van invoeren van een eigen bijdrage (29248, nr. 143); de motie-Zijlstra c.s. over doorvoeren van de oorspronkelijke bezuiniging (29248, nr. 144)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-10-2010 2010-2011 nr. 8, pagina 43 - 46 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 16 september 2010 over invoering van eigen betalingen bij paramedische zorg en tweedelijns ggz-zorg en TNF-alfaremmers

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-10-2010 2010-2011 nr. 5, pagina 2 - 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 16 september 2010 over invoering van eigen betalingen bij paramedische zorg en tweedelijns ggz-zorg en TNF-alfaremmers, en van: - de motie-Van der Veen over actualiseren van het GVS per 1 januari 2012 (29248, nr. 136); - de motie-Van der Veen/Leijten over wijzigen van de Wet geneesmiddelenprijzen als middel tegen te sterke prijsverhogingen (29248, nr. 138); - de motie-Van der Staaij over besparingen op de ggz door minder snel door te verwijzen naar de tweedelijnszorg (29248, nr. 139); - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over uitzonderen van een aantal dbc's bij invoering van een eigenbijdrageregeling in de ggz (29248, nr. 140); - de motie-Leijten over overleg met de ggz-sector over alternatieve besparingen (29248, nr. 142); - de motie-Leijten over verlagen van de specialistenvergoeding in plaats van invoeren van een eigen bijdrage (29248, nr. 143)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-10-2010 2010-2011 nr. 6, pagina 6 - 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 19 mei 2010 over medisch specialisten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2010 2009-2010 nr. 86, pagina 7224 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over medisch specialisten, te weten de motie-Van Gerven/Sap over maximeren van het inkomen van specialisten op de balkenendenorm (29248, nr. 120)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2010 2009-2010 nr. 86, pagina 7288 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over vrije prijsvorming ziekenhuiszorg, te weten:de gewijzigde motie-Agema over afschaffing van de numerus fixus (29248, nr. 72)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 57, pagina 4679 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over vrije prijsvorming ziekenhuiszorg, te weten de motie-Agema over afschaffing van de numerus fixus (29248, nr. 60)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-01-2009 2008-2009 nr. 28, pagina 2419 - 2420 Tweede Kamer der Staten-Generaal