Publicaties over dossier 24170

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (24170, nr. 105), te weten: de motie-Karabulut/Leijten over bij de TOG-regeling uitgaan van de zorgbehoefte van het gehandicapte kind (24170, nr. 106), en de motie-Jan de Vries over automatisch toekennen van een tegemoetkoming bij een passende AWBZ-indicatie (24170, nr. 107)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2010 2009-2010 nr. 86, pagina 7273 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (Kamerstuk 24170, nr. 105)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-06-2010 2009-2010 nr. 85, pagina 7122 - 7123 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over het rapport van de Nationale ombudsman over IGZ en gehandicaptenzorg, te weten de motie-Leijten over de grondwettelijke plicht inzake een goede gezondheidszorg (24170, nr. 103)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-04-2010 2009-2010 nr. 72, pagina 6144 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over het rapport van de Nationale ombudsman over de IGZ en de gehandicaptenzorg (24170)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-04-2010 2009-2010 nr. 71, pagina 6105 - 6119 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over eenzijdige opzegging van zorgcontracten, te weten: - de motie-Agema over het opstellen van een nieuwe handreiking door de VGN en cliëntenorganisaties (24170, nr. 87); - de motie-Leijten/Sap over het gevaar van risicoselectie bij invoering van de nieuwe bekostiging van de intramurale AWBZ-zorg (24170, nr. 88); - de motie-Willemse-van der Ploeg c.s. over het formuleren en accorderen van zorgvuldigheidseisen (24170, nr. 89)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 57, pagina 4677 - 4678 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Spoeddebat over eenzijdige opzegging van zorgcontracten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 57, pagina 4606 - 4622 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over het budget voor zorgintensieve zorg in gehandicapteninstellingen, te weten de motie-Kant c.s. over financiering van de toeslag extreme zorgbehoefte (24170, nr. 75)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-10-2007 2007-2008 nr. 7, pagina 412 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over het budget voor zorgintensieve zorg in gehandicapteninstellingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-10-2007 2007-2008 nr. 6, pagina 325 - 335 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 28 september 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-09-2007 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over het gehandicaptenbeleid, te weten: - de motie-Passtoors c.s. over een wetsvoorstel toegankelijkheid en bereikbaarheid (24170, nr. 68)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-05-2002 2001-2002 nr. 71, pagina 4608 Tweede Kamer der Staten-Generaal