Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233240-H nr. 5

33 240 H Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2011

Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 11 juni 2012

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie, Integratie en Asiel over het Jaarverslag van het BES-fonds 2011 (Kamerstuk 33 240 H, nr. 1).

De ministers hebben deze vragen beantwoord bij brief van 7 juni 2012. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Wolbert

Adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx

1

Op welke wijze wordt het prijspeil in Caribisch Nederland gemonitord?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert ieder kwartaal de inflatiecijfers van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het CBS berekent de inflatiecijfers per eiland sinds 2010.

2

Hoe verhoudt de vrije uitkering zich tot het stijgende prijspeil in Caribisch Nederland?

De vrije uitkering uit het BES-fonds ten behoeve van de openbare lichamen wordt jaarlijks bij voorjaarsnota geïndexeerd. Compensatie voor de prijsstijging over jaar t is gebaseerd op het inflatiepercentage van jaar t-1. Dit betekent dat de eilanden in 2012 worden gecompenseerd voor de inflatie die in 2011 op de eilanden heeft plaatsgevonden.