Publicaties over dossier 29323

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het spoeddebat over hoge babysterfte en 24-uurszorg, te weten de motie-Langkamp/Arib over een EHBO-certificaat voor alle kraamverzorgenden (29323, nr. 79)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-07-2010 2009-2010 nr. 94, pagina 7847 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over babysterfte en 24-uurszorg, te weten de motie-Arib c.s. over instellen van een college perinatale zorg (29323, nr. 77)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-05-2010 2009-2010 nr. 75, pagina 6393 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over ketenzorg verloskunde en kraamzorg, te weten de motie-Schermers c.s. over vaststellen van het beroepsprofiel van de tweedelijnsverloskundige door het CBOG (29323, nr. 52)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-12-2008 2008-2009 nr. 19, pagina 1372 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 9 oktober 2008 over ketenzorg verloskunde en kraamzorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-11-2008 2008-2009 nr. 18, pagina 1293 - 1294 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 31 oktober 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  31-10-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over pre-implantatie genetische diagnostiek, te weten: de motie-Van der Vlies over heroverwegen van de brief over embryoselectie (29323, nr. 47); de motie-Van der Vlies over een stimuleringsprogramma voor embryobesparende alternatieven (29323, nr. 48)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7650 - 7651 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het debat over pre-implantatie genetische diagnostiek

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-08-2008 2007-2008 nr. 104, pagina 7423 - 7449 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de gang van zaken rond de brief over pre-implantatie genetische diagnostiek, te weten: de motie-Rutte c.s. over het volgende week alsnog toesturen van een kabinetsstandpunt over embryoselectie (29323, nr. 43); de motie-Halsema c.s. over het behandelen van het kabinetsbesluit over pre-implantatie genetische diagnostiek als vrije kwestie (29323, nr. 44)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2008 2007-2008 nr. 93, pagina 6620 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van het debat over de gang van zaken rond de brief over pre-implantatie genetische diagnostiek

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2008 2007-2008 nr. 93, pagina 6593 - 6614 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over babysterfte en verloskundige zorg, te weten: de gewijzigde motie-Schippers/Agema over betere waarborging van de veiligheid van zorgverleners (29323, nr. 38).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-04-2008 2007-2008 nr. 70, pagina 4876 Tweede Kamer der Staten-Generaal