Publicaties over dossier 29477

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Geneesmiddelenbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  31-07-2019 2018-2019 nr. 94, item 37 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over geneesmiddelenbeleid, te weten: de motie-Van Gerven over één uniform preferentiebeleid (29477, nr. 108); de motie-Van Gerven over beëindiging van het couvertsysteem (29477, nr. 109); de motie-Van Gerven over het weghalen van de inkoop van medicijnen bij apotheekhoudenden (29477, nr. 110); de motie-Schermers/Van der Veen over de consequenties van het niet leverbaar zijn van preferente middelen (29477, nr. 112), en andere moties (29477, nrs. 113 t/m 118)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 19, pagina 1518 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het geneesmiddelenbeleid, te weten: - de motie-Van Gerven over een kostendekkend tarief voor apothekers (29477, nr. 74); - de motie-Van Gerven over te vergoeden indicaties voor benzodiazepines (29477, nr. 75); - de motie-Zijlstra c.s. over een financieel concurrentievoordeel bij het voeren van een preferentiebeleid (29477, nr. 76); - en nog twee andere moties (29477, nrs. 77 en 78)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3563 - 3564 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 10 december 2008 over het geneesmiddelenbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2009 2008-2009 nr. 37, pagina 3288 - 3292 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 2 juli 2008 over het preferentiebeleid van apothekers

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7613 - 7614 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over het preferentiebeleid apothekers, te wetende motie-Van Gerven over een kostendekkend tarief voor apothekers (29477, nr. 60)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7674 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het geneesmiddelenbeleid, te weten de motie-Van der Veen c.s. over een onderzoek naar kortingen en bonussen (29477, nr. 48), de motie-Van der Veen c.s. over afroming van het bedrag aan inkoopvoordelen (29477, nr. 49), de motie-Schippers c.s. over een middellangetermijnvisie (29477, nr. 50) en een andere motie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-04-2008 2007-2008 nr. 76, pagina 5311 - 5312 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 2 april 2008 over het geneesmiddelenbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-04-2008 2007-2008 nr. 74, pagina 5198 - 5200 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 11 april 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-04-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over het Transitieakkoord farmaceutische zorg omtrent de toekomstige ordening van de geneesmiddelenzorg, te weten de motie-Schippers over het terughalen van premiegelden (29477, nr. 33)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-12-2007 2007-2008 nr. 25, pagina 1892 Tweede Kamer der Staten-Generaal