26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding

Nr. 122 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 april 2012

Bij de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2012 heeft de heer Klaver gevraagd om informatie naar aanleiding van nieuwe overtredingen bij Odfjell.

De Inspectie SZW geeft aan dat zij op 6 maart 2012, tijdens een onaangekondigde inspectie met meerdere toezichthouders (DCMR, Inspectie SZW, Veiligheidsregio Rotterdam, Inspectie Leefomgeving en Transport en de Douane), op een aantal locaties van Odfjell werkzaamheden heeft stilgelegd.

De activiteiten op een steiger zijn stilgelegd vanwege direct valgevaar met grote kans om tussen de steiger en een schip te komen. Deze stillegging is op 7 maart weer ingetrokken, omdat Odfjell de nodige maatregelen heeft getroffen.

Op zeven locaties zijn gelagerde pompen stilgelegd en is een betredingsverbod gegeven voor een pomphuis vanwege explosierisico. Er is hiervoor tevens een Proces-verbaal opgemaakt. De stillegging op deze pompen is nog steeds van kracht totdat de juiste structurele maatregelen zijn genomen.

De heer Klaver verwees in zijn vraag naar de 60 overtredingen die de afgelopen jaren hebben plaats gevonden bij Odfjell. Eerder zond ik u een overzicht van de overtredingen waarop DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam en de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben gehandhaafd. In bijlage A vindt u die lijst aangevuld met de overtredingen en het daaruit voortvloeiend gevaar zoals door de Inspectie SZW geconstateerd en gehandhaafd1.

De heer Holtackers verzoekt een aanvulling in de vorm van de BRZO-rapportages over 2009, 2010 en 2011. Bijgaand treft u naast deze rapportages ook de beschikbare eerdere rapportages sinds 2001 aan.

In bijlage B vindt u de volgende geanonimiseerde inspectierapporten1:

1.

Inspectiedagen 5, 6, 7, 12, 13, 14 oktober en 10 november 2011

rapport november 2011

2.

Inspectiedagen 2, 8, 9, 10 en 11 november 2010

rapport december 2010

3.

Inspectiedagen 23, 24, 30 en 31 maart 2010

rapport mei 2010

4.

Inspectiedagen 14, 17, 22 en 24 september 2009

Rapport november 2009

5.

Inspectiedag 4 september 2009

Rapport september 2009

6.

Inspectiedagen 12, 13 en 14 augustus 2008

Rapport september 2008

7.

Inspectiedagen 24, 25, 29, 30 en 31 mei 2007

Rapport juni 2007

8.

Inspectiedagen 28 november, 1, 6, 7 en 12 december 2005

Rapport december 2005

9.

Inspectiedagen 14 en 15 mei 2001

Rapport juli 2001

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven