Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201124077 nr. 261

24 077 Drugbeleid

Nr. 261 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, ter informatie het jaarbericht 2010 van de Nationale Drug Monitor aan1.

Dit rapport beschrijft de meest recente ontwikkelingen in het gebruik van drugs, alcohol en tabak en daarmee samenhangende gezondheidsproblematiek. Daarnaast bevat het jaarbericht gegevens over drugsgerelateerde criminaliteit en over drugsgebruikers in het strafrechtelijk systeem.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.