Publicaties over dossier 28638

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 12 november 2008 over mensenhandel (28638)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-01-2009 2008-2009 nr. 27, pagina 2324 - 2326 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over mensenhandel, te weten: - de motie-De Pater-van der Meer c.s. over artsen die medische ingrepen verrichten zonder autonome beslissing van de patiënt (28638, nr. 37); - de motie-Teeven/De Roon over het niet instellen van een reflectieperiode op Schiphol (28638, nr. 38)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-01-2009 2008-2009 nr. 28, pagina 2418 - 2419 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 21 november 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  21-11-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Huizinga-Heringa over kindersmokkel naar en vanuit Somalië, te weten de motie-Huizinga-Heringa over het verlenen van een verblijfsvergunning aan (minderjarige) slachtoffers (28638, nr. 21)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-03-2006 2005-2006 nr. 54, pagina 3562 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Interpellatie-Huizinga-Heringa, gericht tot de minister van Buitenlandse Zaken, de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de minister van Justitie, over kindersmokkel naar en vanuit Somalië

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-03-2006 2005-2006 nr. 54, pagina 3518 - 3532 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend in het debat over het bordeelverbod en de mensenhandel, te weten de motie-Arib over intensivering van vervolging van personen die misbruik maken van prostituees (25437, nr. 32), de motie-Arib over een actieplan van de betrokken ministeries en de gemeenten (25437, nr. 33), de motie-Rouvoet c.s. over een landelijk toetsingskader op het prostitutiebedrijf (25437, nr. 34) en 13 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-12-2003 2003-2004 nr. 31, pagina 2174 - 2176 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 11 en 19 november 2003 over het bordeelverbod en de mensenhandel

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-12-2003 2003-2004 nr. 28, pagina 1947 - 1959 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 28 november 2003

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  02-12-2003 2003-2004 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen (woensdag 23 oktober 2002)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-11-2002 2002-2003 nr. 12, pagina 668 - 670 Tweede Kamer der Staten-Generaal