Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 22054 nr. 201

Gepubliceerd op 30 juli 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 201 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN DEFENSIE EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2012

Het algemeen overleg op 21 juni jl. (Kamerstuk 22 054, nr. 200) over de voorgenomen verkoop van Leopard 2A6 tanks aan Indonesië is na de eerste termijn geschorst om nader kabinetsberaad mogelijk te maken. Het kabinet heeft de zaak opnieuw zorgvuldig gewogen in het licht van de posities die de fractiewoordvoerders in het overleg hebben ingenomen. Het kabinet heeft vervolgens met relevante fracties mogelijke oplossingsrichtingen verkend, maar op basis daarvan moeten vaststellen dat een Kamermeerderheid een verkoopovereenkomst niet steunt.

Het kabinet betreurt dit, te meer omdat de gezamenlijke EU-criteria de verkoop niet in de weg staan en een transactie met een andere EU-lidstaat aanstaande lijkt. Voor Defensie is het pijnlijk dat zij de verkoopopbrengsten misloopt die zij had willen aanwenden voor investeringen in de modernisering van de krijgsmacht.

Daarnaast doet het niet doorgaan van deze transactie volgens de regering geen recht aan de uitstekende relatie met Indonesië en evenmin aan het feit dat Indonesië een democratische rechtstaat is. Het afstel doet tevens afbreuk aan de wens van het kabinet om verder te investeren in de politieke en economische betrekkingen. Het kabinet staat hierover in nauw contact met de Indonesische regering.

De minister van Defensie, J. S. J. Hillen

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl