Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129248 nr. 207

29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 207 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2011

Ter kennisname ontvangt u bijgaand een afschrift van mijn Besluit tot intrekking van de Beleidsvisie pediatrische intensive care units (PICU’s) per 1 januari 2012 alsmede een afschrift van mijn brief aan de voorzitter van de Sectie Intensive Care Kinderen (SICK) van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK), waarin ik de SICK op de hoogte stel van het voornoemd Besluit1.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.