Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129248 nr. 214

29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2011

In mijn brief van 10 mei 2011 heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitstroom van de pediatrische intensive care units (PICU’s) uit de WBMV (kamerstuk 29 248, nr. 207). Naar aanleiding daarvan heeft u namens de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij verzocht de Kamer de stand van zaken te schetsen met betrekking tot de richtlijnen die samenhangen met de uitstroom van de PICU’s (29 248-207/2011D25996).

In haar voorjaarsvergadering van 9 juni jongstleden heeft de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) de kwaliteitsrichtlijnen voor de zorg in de pediatrische intensive care units op hoofdlijnen geaccordeerd. Daarmee zijn de kwaliteitsrichtlijnen in veldnormen vastgelegd waar de PICU’s aan moeten voldoen. Met de leerstoelhouders Kindergeneeskunde wordt nog overleg gevoerd over de formatieparagraaf. Met de veldnormen is de kwaliteit van de zorg in de PICU’s geborgd en kan – indien noodzakelijk – de IGZ handhavend optreden.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers