Publicaties over dossier 25834

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over asbest (25834, nr. 52)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-05-2010 2009-2010 nr. 80, pagina 6842 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over asbest (25834, nr. 52), te weten de motie-Poppe over streven naar versterking van de handhavingsstructuur inzake asbestwetgeving (25834, nr. 53)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-05-2010 2009-2010 nr. 80, pagina 6877 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over vier moties, ingediend tijdens het debat over de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, te weten: - motie-De Wit over verhoging van de tegemoetkoming aan asbestslachtoffers naar f 90.000 (25834, nr. 12); - motie-De Wit over de peildatum voor de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (25834, nr. 13); - motie-Stroeken over substantiële verhoging van de tegemoetkoming aan asbestslachtoffers (25834, nr. 14); - motie-Middel/Schimmel over voorstellen om de ongelijkheid in financiële behandeling tussen asbestslachtoffers weg te nemen (25834, nr. 15)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-05-1999 1998-1999 nr. 76, pagina 4461 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 28 april 1999 over de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-05-1999 1998-1999 nr. 76, pagina 4446 - 4450 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 23 maart 1999 over de asbestproblematiek.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-04-1999 1998-1999 nr. 67, pagina 4084 - 4089 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over de asbestproblematiek, te weten: - de motie-Poppe over een inventarisatieplicht (25834, nr. 8); - de motie-Poppe over criteria voor asbestverwijdering (25834, nr. 9).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-04-1999 1998-1999 nr. 68, pagina 4097 - 4098 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de vergaderingen van 13 tot en met 29 april

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  09-04-1999 1998-1999 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen (maandag 18 mei 1998)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-05-1998 1997-1998 nr. 77, pagina 5683 - 5687 Tweede Kamer der Staten-Generaal