Publicaties over dossier 30825

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Agenda Download icon PDF (44 kB)

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 15;2019-04-05

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-04-2019 2018-2019 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Ecologische hoofdstructuur; Brief commissie; Beëindiging van de status groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 30825, nr. 219 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (7763 kB)

  Staat van de natuur van Caribisch Nederland 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-02-2019 2018-2019 30825, nr. 218 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Ecologische hoofdstructuur; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het onlangs door Stinapa voor de BES-eilanden ingediende verzoek inzake een natuurbeleidsplan voor Caribisch Nederland

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 30825, nr. 218 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (1213 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2019 Staatscourant 2019, 7830 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (17 kB)

  Natuurbeleid; Brief regering; Verzamelbrief natuur januari 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 33576, nr. 143 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (3233 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 60451 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Ecologische hoofdstructuur; Brief regering; Reactie op het verzoek van de commissie LNV omtrent definities in het Groot Project Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 30825, nr. 217 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Ecologische hoofdstructuur; Brief regering; Eindrapportage groot project Ecologische Hoofdstructuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 30825, nr. 216 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (585 kB)

  Eindrapportage groot project Ecologische Hoofdstructuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  16-10-2018 2018-2019 30825, nr. 216 Tweede Kamer der Staten-Generaal