Publicaties over dossier 30825

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de eerste voortgangsrapportage over het groot project ecologische hoofdstructuur, te weten de motie-Snijder-Hazelhoff/Atsma over prioriteit voor inrichting van nieuw verworven gebieden (30825, nr. 19), de motie-Van der Ham/Polderman over versnellen van de inrichting van nieuw verworven gronden (30825, nr. 20), de motie-Van der Ham c.s. over inzetten van de ruilgronden binnen de ehs (30825, nr. 21) en 2 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-02-2009 2008-2009 nr. 34, pagina 2963 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 27 november 2008 over de eerste voortgangsrapportage over het groot project ecologische hoofdstructuur (ehs)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-02-2009 2008-2009 nr. 33, pagina 2823 - 2827 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 5 december 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-12-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het aanwijzen van de ecologische hoofdstructuur als groot project (30825, nr. 5)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-05-2007 2006-2007 nr. 67, pagina 3667 - 3668 Tweede Kamer der Staten-Generaal