Publicaties over dossier 21501-07

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de resultaten van de extra Europese top van 7 mei 2010 en de Ecofin-raad van 9 mei 2010 (noodplan voor de euro), te weten: - de motie-De Nerée tot Babberich/Weekers over het aan banden leggen van speculatie (Kamerstuk 21501-07, nr. 724); - de motie-Tony van Dijck over niet akkoord gaan met de garantie van Nederland aan het Special Purpose Vehicle (Kamerstuk 21501-07, nr. 725); - de motie-Tang over de hoge tekorten in Portugal en Spanje (Kamerstuk 21501-07, nr. 726); - de motie-Tang/Sap over een review van het budgettaire beleidsproces in alle lidstaten (Kamerstuk 21501-07, nr. 727); - de motie-Verdonk over geen gelden en garanties beschikbaar stellen voor andere EU-landen (Kamerstuk 21501-07, nr. 729)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-06-2010 2009-2010 nr. 83, pagina 7015 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van de minister van Financiën inzake financiële stabiliteit in het eurogebied (21501-07, nr. 709)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-06-2010 2009-2010 nr. 81, pagina 6890 - 6933 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over de resultaten van de extra Europese Top van 7 mei 2010 en de Ecofin-raad van 9 mei 2010 (noodplan voor de euro)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-06-2010 2009-2010 nr. 82, pagina 6955 - 6980 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de Ecofinraad, te weten de motie-Vendrik over de financiële bijdrage aan mitigatie- en adaptatiebeleid in ontwikkelingslanden (21501-07, nr. 650)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-04-2009 2008-2009 nr. 60, pagina 4843 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 5 maart 2009 over de Ecofinraad

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-04-2009 2008-2009 nr. 60, pagina 4829 - 4830 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend in het debat over het Europees Stabiliteitspact, te weten de motie-Vendrik over herziening van het Stabiliteits- en Groeipact (21501-07, nr. 423), de motie-Van As over het opschorten van EU-afdrachten (21501-07, nr. 425) en de motie-De Grave c.s. over het opnemen van een procedure tot naleving in de Europese Grondwet (21501-07, nr. 426)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-12-2003 2003-2004 nr. 31, pagina 2182 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over het Europees Stabiliteitspact

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-12-2003 2003-2004 nr. 30, pagina 2127 - 2154 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen (donderdag 21 september 2000)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-09-2000 2000-2001 nr. 3, pagina 156 - 157 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de Ecofin-raad, te weten: - motie-De Haan over toelating van Griekenland tot de eurozone (21501-07, nr. 285)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-06-2000 1999-2000 nr. 82, pagina 5295 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 31 mei 2000 over de Ecofin-raad van 8 mei 2000

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-06-2000 1999-2000 nr. 82, pagina 5291 - 5293 Tweede Kamer der Staten-Generaal