Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201122894 nr. 301

22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid

Nr. 301 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Hierbij doe ik u het advies toekomen dat op mijn verzoek is opgesteld en op 24 mei jl. aan mij is aangeboden.1 Het betreft het advies «Screening op baarmoederhalskanker» van de Gezondheidsraad. Het persbericht bij dit advies is u door de Gezondheidsraad rechtstreeks toegestuurd en u heeft mij hierop een reactie gevraagd. Dit zal ik, zoals ook is bepaald in de Kaderwet adviescolleges, binnen drie maanden na ontvangst van het advies aan u toesturen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.