Publicaties over dossier 28973

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over duurzame veehouderij, te weten:de motie-Ouwehand over het in kaart brengen van potentiële conflicten tussen milieu-, klimaat- en dierenwelzijnsverbeteringen (28973, nr. 31), en de motie-Ouwehand over een plan van aanpak over omissies in het dierenwelzijnsbeleid (28973, nr. 32)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7671 - 7672 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 26 juni 2008 over duurzame veehouderij

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7538 - 7539 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de toekomst van de veehouderij, te weten de motie-Polderman over het voorkomen van vestiging van megabedrijven in landbouwontwikkelingsgebieden (28973, nr. 21), de motie-Polderman over nadere eisen ten aanzien van megabedrijven (28973, nr. 22), de motie-Jacobi/Koopmans over maatregelen om de infectiedruk laag te houden (28973, nr. 23) en 2 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  31-03-2008 2007-2008 nr. 64, pagina 4576 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 28 februari 2008 over de toekomst van de veehouderij

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-03-2008 2007-2008 nr. 62, pagina 4413 - 4417 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 14 maart 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  14-03-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van het Presidium over het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), de Raad voor de Dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te verzoeken, advies uit te brengen over een aantal aspecten van megastallen (28973, nr. 16)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-12-2007 2007-2008 nr. 25, pagina 1892 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 16 november 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  16-11-2007 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de toekomst van de intensieve veehouderij, te weten: - de motie-Koopmans c.s. over substantiële reductie van door de overheid betaalde kosten (28973, nr. 3); - de motie-Van Velzen over gebruik van de 10% afromingsregeling (28973, nr. 4); - de motie-Vos/Van der Ham over stimulering van diervriendelijke vormen van huisvesting (28973, nr. 5) en drie andere moties (de nrs. 6, 7 en 8)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-07-2004 2003-2004 nr. 89, pagina 5702 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 24 juni 2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-06-2004 2003-2004 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 18 juni 2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  21-06-2004 2003-2004 Tweede Kamer der Staten-Generaal