5 Regeling van werkzaamheden

Voorzitter: Verbeet

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van het CDA geacht wenst te worden vóór de motie-Mulder c.s. over onderzoek naar de no-shows, (33000-XVI, nr. 38) te hebben gestemd.

Ik stel voor, aanstaande dinsdag ook te stemmen over de moties ingediend bij het notaoverleg over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, over het notaoverleg over de Initiatiefnota "Investeringsfonds scholenbouw" en over de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de EU-wetgevingsvoorstellen inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014–2020 (33091, nr. 2).

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor, het dertigledendebat over de plaatsingsstop bij de sociale werkplaats Haeghe Groep en de sociale werkplaats BaanStede, het dertigledendebat over de rijkskantoren in dertien steden en het debat over de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking in een instelling van de lijst af te voeren.

Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stel ik voor, het debat over het rapport van de klankbordgroep Economische dimensie verduurzaming voedselproductie toe te voegen aan de agenda van na het kerstreces, met maximumspreektijden van zes minuten per fractie.

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 32740-1; 25087-28; 21501-07-845; 31066-112; 21501-07-852; 2011Z10461; 21501-07-844; 31935-8; 32565-2; 31371-367; 21501-07-795; 32500-IXB-17; 32800-1; 32730-2; 21501-20-584; 32758-4; 31941-5; 32500-5; 31213-4; 31980-54; 31935-7; 31935-5; 28165-111; 32123-IXB-9; 2011Z19534; 22112-1209; 22112-1210; 22112-1174; 21501-07-747; 32500-IXB-25; 21501-07-842; 21501-07-857; 32642-3; 32681-2; 31371-287; 31371-362; 31980-9; 31371-313; 21501-07-762; 32013-11; 31066-91; 32710-G-1; 32710-IXB-1; 32710-IXA-1; 21501-03-58; 32013-3; 32362-1; 21501-20-583; 32780-2; 32326-2; 32657-2; 32255-3; 31066-113; 31213-6; 32565; 32500; 31213-5; 31371-257; 28165-113; 21501-07-851; 32500-IXB-16; 2011Z07062; 26234-113; 31369-8; 2011Z21758; 2010Z12601; 29507-96; 2011Z06452; 2011Z17740; 31980-10; 31789-41; 2011Z19502; 31066-114; 29507-94; 28694-79; 31371-84; 32395-14; 32780-10; 31980-38; 31930-90; 31980-45; 31371-360; 32130-22; 22112-764; 31369-6; 31369-7; 32013-4; 21501-07-789; 29507-105; 32500-IXA-4; 32500-IXB-4; 32346-3; 21501-07-841; 21501-07-856; 21501-20-582; 2011Z17765; 21501-07-843; 32648-2; 32466-1; 2011Z18251; 2011Z17104; 21501-07-807; 32395; 32780; 26234-111; 32657-1; 32545-1; 2011Z17815; 31980-47; 32036-15; 19637-1461; 19637-1435; 19637-1421; 30573-69; 30573-77; 30573-66; 19637-1439; 32175-17; 24587-426; 32317-75; 19637-1445; 22112-1212; 19637-1437; 33042-1; 19637-1429; 19637-1431; 30573-71; 33042-3; 27062-72; 27062-71; 19637-1457; 19637-1456; 33042-2; 19637-1459; 27062-69; 19637-1436; 19637-1433; 30573-73; 32317-73; 2011Z20891; 30080-56; 29665-166; 33000-XII-4; 23645-475; 27625-236; 21501-08-376; 25847-97; 27625-238; 31305-197; 21501-08-375; 29984-265; 31953-40; 32861-1; 26442-51; 27625-228; 29984-270; 22112-1214; 21501-08-379; 31936-49; 29984-267; 30495-13; 29398-297; 29383-186; 32404-53; 31936-86; 32707-5; 23645-481; 29984-268; 32308-3; 29383-173; 26442-52; 22343-261; 29665-167; 22026-340; 22343-271; 21501-08-380; 29398-298; 22343-262; 31801-20; 23645-420; 30195-30; 32404-32; 31801-19; 23645-480; 21501-08-378; 22589-310; 23645-482; 29984-271; 27801-77; 29665-168; 30654-93; 32500-XII-90; 32780-IV-3; 32780-H-3; 32500-IV-27; 32500-IV-25; 32500-IV-33; 32500-IV-23; 32500-IV-37; 32500-IV-26; 32500-IV-29; 31568-83; 33000-IV-15; 32500-IV-32; 32428-16; 33000-IV-14; 27859-40; 32500-VIII-166; 31568-87; 32710-IV-7; 32710-IV-6; 32500-IV-46; 32419-17; 2011Z19858; 33000-VIII-4; 33000-VIII-16; 32123-VIII-11; 26695-67; 31288-191; 31293-79; 31332-16; 24724-95; 26695-69; 28330-50; 32123-VIII-140; 21501-34-137; 31288-166; 32618-43; 31293-65; 32531-9; 21501-34-153; 21501-34-164; 32156-18; 21501-34-161; 21501-34-146; 32463-5; 21501-34-155; 33038-2; 31288-137; 32156-23; 31288-136; 21501-34-150; 26695-70; 21501-34-158; 21501-34-133; 21501-34-156; 21501-34-157; 21501-34-165; 32710-VIII-9; 32565-VIII-3; 32609-VIII-3; 31289-51; 32500-VIII-80; 30420-131; 32531-20; 31821-78; 31701-34; 32123-VIII-134; 31288-158; 32500-VIII-151; 31288-204; 31135-33; 27923-116; 27923-105; 31289-85; 32500-VIII-75; 31288-95; 33000-VIII-5; 32500-VIII-3; 31293-89; 32156-27; 32618-33; 32500-VIII-150; 29355-47; 31821-81; 31288-194; 29338-98; 29338-96; 31524-101; 31288-107; 27020-62; 27017-49; 28330-49; 31482-66; 31288-205; 31524-80; 27406-189; 32500-VIII-140; 32124-15; 32193-13; 31293-88; 32500-VIII-10; 31288-180; 31288-200; 32156-22; 32253-33; 32500-VIII-213; 29544-259; 31293-97; 31288-208; 26695-68; 32618-23; 31322-57; 32500-VIII-77; 32500-VIII-208; 31288-202; 32500-VIII-209; 2008Z02337; 32618-42; 32123-VIII-125; 31524-73; 31293-78; 31288-89; 31288-102; 31777-21; 31289-53; 31288-96; 32123-VIII-141; 31288-97; 31288-150; 32500-VIII-137; 32710-VIII-1; 32123-VIII-149; 32123-VIII-124; 32123-VIII-135; 31288-106; 32123-VIII-150; 32500-VIII-215; 31288-118; 31288-99; 31777-22; 32500-VIII-79; 31524-117; 32263-13; 32123-VIII-126; 32500-VIII-168; 31288-109; 27406-190; 27406-181; 32156-28; 21501-34-152; 21501-34-151; 21501-34-149; 21501-34-166; 21501-34-159; 21501-34-148; 21501-34-163; 22112-1146; 22112-1039; 22112-1152; 22112-1080; 22112-1065; 32300-1; 31700-VIII-203; 27406-185; 32123-VIII-127; 27923-102; 32327-2; 26695-73; 31288-152; 32463-4; 32500-VIII-74; 32156-26; 32156-14; 24724-76; 32033-4; 31288-162; 31288-149; 31482-69; 31821-80; 31288-147; 30853-15; 31288-104; 31288-129; 31511-7; 32316-19; 2009Z21180; 21501-34-144; 32360-VIII-7; 21501-34-160; 31288-164; 29355-48; 32531-21; 21501-34-147; 31821-82; 32360-VIII-6; 32500-VIII-7; 32500-VIII-9; 22112-1221; 31777-23; 32123-VIII-154; 27923-99; 31288-108; 2010Z04258; 2010Z17437; 2011Z02150; 2010Z08170; 2010Z17925; 2010Z19982; 31288-63; 31289-104; 2009Z09633; 31524-75; 33000-VIII-3; 32500-VIII-134; 31482-62; 31524-37; 31288-151; 31288-210; 2009Z20904; 28760-22; 31288-77; 32500-VIII-144; 29355-50; 33020; 31524-69; 31293-114; 31288-93; 31289-101; 32123-VIII-142; 32033-5; 33000-VIII-9; 31482-65; 25434-46; 31288-110; 32043-24; 29544-298; 29427-75; 29544-328; 29544-329; 29544-330; 32043-11; 2011Z20512; 32043-26; 21501-31-233; 21501-31-254; 29427-76; 28844-58; 32043-71; 29544-305; 29544-340; 2009Z05763; 2011Z19001; 32043-21; 24515-207; 29407-128; 30413-154; 29544-338; 25883-179; 25883-181; 32043-28; 29817-65; 24515-206; 2011Z17427; 32500-XV-102; 29544-283; 25883-183; 32043-18; 24515-203; 29544-352; 32804-5; 29427-74; 30413-139; 26642-115; 26448-450; 29544-274; 21501-31-250; 29544-297; 26448-457; 25883-186; 25883-198; 24515-205; 21501-31-249; 33000-XV-6; 21501-20-585; 29427-78; 29544-326; 29544-303; 31749-8; 25883-190; 33000-XV-3; 25883-196; 29544-304; 29544-299; 29407-129; 30370-35; 29544-306; 32674-1; 22112-1207; 22112-1208; 25834-67; 32043-23; 26448-464; 31289-105; 32500-XV-14; 31322-142; 32043-67; 28719-78; 26448-462; 30413-153; 32043-29; 30413-160; 30413-157; 26642-118; 32043-22; 32500-IV-24; 2011Z17461; 25883-188; 24515-200; 25883-187; 30413-138; 29544-281; 29544-282; 29544-279; 29544-275; 2011Z13843; 2011Z21712; 29911-51; 21501-02-1096; 2011Z19532; 22112-1224; 22112-1206; 22112-1215; 22112-1167; 30388-51; 32317-77; 28684-328; 29628-267; 29911-52; 29398-303; 29911-53; 22112-1181; 29628-273; 33000-VI-3; 28867-23; 32500-V-213; 29754-205; 29398-285; 22112-1187; 32317-78; 29628-278; 22112-1220; 33000-VI-10; 27625-127; 32123-XVIII-5; 29453-143; 27561-40; 30597-145; 2011Z21452; 21501-31-205; 30168-32; 27565-103; 32279-1; 21501-34-171; 32022-40; 31950-10; 29282-64; 30597-105; 22894-270; 29689-318; 2011Z21432; 29447-14; 32196-13; 32565-XVII-3; 32589-4; 2009Z20497; 32360-XVII-7; 30597-154; 29248-130; 31961-5; 32500-XVI-88; 2011Z22503; 29248-165; 32385-1; 30492-34; 30597-159.

Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen: 33049-1; 32153; 32147; 31982-2; 31874-46; 31878-1; 32361; 31288-121; 29838-27; 32123-VIII-137; 21501-34-167; 26695-71; 31289-89; 31981-11; 29355-42; 32500-VIII-212; 31288-113; 30853-14; 25434-45; 32500-VIII-211; 27923-117; 31288-195; 31876-29; 32500-VIII-55; 32500-VIII-181; 32710-VIII-8; 32710-VIII-7; 32123-VIII-157; 32703-3; 32156-24; 32500-VIII-210; 32710-VIII-5; 31943; 33038-1; 32829-1; 31415-4; 32819-1; 29398-286; 32123-XVI-116.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van een van de volgende weken:

  • - het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008,153) (32577);

  • - het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vernieuwing van het mondelinge vragenuur (33040);

  • - het voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s) (32759).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • - het VAO nVWA, met als eerste spreker het lid Van Gerven (SP);

  • - het VAO prostitutie en mensenhandel, met als eerste spreker het lid Arib (PvdA);

  • - het VAO vormende taak in het onderwijs, met als eerste spreker het lid Beertema (PVV);

  • - het VAO strafrechtelijke samenwerking in de EU, met als eerste spreker het lid Van der Steur (VVD).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het moet echt een beetje rustiger, niet alleen omdat het niet hoffelijk is naar de spreker, maar ook omdat u het dan beter kunt horen.

Het woord is aan mevrouw Kuiken.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Nog vorige week, tijdens de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie, vertelde minister Opstelten ons dat het aantal agenten in opleiding op koers ligt. Gisteren werd via RTL Nieuws duidelijk dat dit niet het geval is. Schijnbaar zijn we wel in staat om dierenagenten op te leiden, maar gewone politieagenten niet. Kortom, minister Opstelten heeft zijn zaakjes niet op orde. Daarom wil ik een brief en een debat aanvragen over het aantal agenten in opleiding.

Mevrouw Hennis-Plasschaert (VVD):

Met een brief is helemaal niets mis, maar aan een debat heb ik geen behoefte. We hebben volgende week namelijk een groot wetgevingsoverleg, waarbij het betrokken kan worden. Daarna is er ook nog een AO politie. Voorafgaand aan dat WGO en dat AO lijkt een brief me geen probleem.

Mevrouw Berndsen (D66):

Zeker steun voor een brief, maar ik wil afhankelijk daarvan graag bekijken of we toch niet een dertigledendebat nodig hebben.

De heer Dibi (GroenLinks):

Het is een grote blamage. Er komen niet 3000 extra agenten, maar er komt wel een dierenpolitie. De huidige agenten hebben het nakijken. Steun voor een dertigledendebat en voor een brief. Ik zou graag willen dat de minister in die brief ingaat op het plan om 300 militairen om te scholen en op de vraag hoe die binnen een paar maanden omgeschoold kunnen worden. En ik wil dat hij ingaat op het aantal militairen. 300 is namelijk niet genoeg om de target voor dit jaar te halen.

Mevrouw Kooiman (SP):

Steun voor het debat en steun voor de brief. Als om een brief wordt gevraagd, wil ik graag dat de minister ook ingaat op het feit dat er 300 agenten worden opgeleid, maar geen salaris krijgen. Wat voor invloed heeft dat op de doorstroom van nieuwe agenten? Ook wil ik graag dat de minister ingaat op de selectiecriteria. Heel veel mensen willen namelijk wel agent worden, maar komen niet door de selectie heen.

De voorzitter:

Dames en heren, wilt u alstublieft óf uw gesprekken buiten deze zaal voortzetten óf gaan zitten en luisteren naar de regeling van werkzaamheden?

De heer Brinkman (PVV):

Voorzitter. Mede namens het CDA kan ik u zeggen dat een brief prima is. Maar een dertigledendebat? Dat lijkt mij complete onzin, want wij gaan hierover volgende week al debatteren. Maar ik zou zeggen: zet het op de agenda, dan kunnen wij het er in april 2012 over hebben.

De voorzitter:

Wij gaan in ieder geval het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. Ik stel verder voor dat wij het knippen. Dus eerst de brief afwachten en dan eventueel een besluit nemen over een debat.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Als wij het maandag in het wetgevingsoverleg mee willen nemen, moet de brief er wel voor maandag zijn.

De voorzitter:

Absoluut.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Dat is dan wel de voorwaarde. Anders zet ik het toch op de agenda.

De voorzitter:

Prima.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Als het zo'n klein dingetje is, kan het geen probleem zijn.

Mevrouw Hennis-Plasschaert (VVD):

Voor alle duidelijkheid: het wetgevingsoverleg is gepland voor maandag 28 november.

De voorzitter:

Prima. Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. De ziekenhuizen hebben in het gedeelte van de vrije prijzen over 2010 500 mln. omzetstijging gerealiseerd, waarvan 300 mln. winst. De minister van Volksgezondheid wil dat de patiënt kostenbewust wordt – die krijgt een hogere eigen bijdrage – maar de winsten van de ziekenhuizen stijgen! Ik vraag een debat aan met de minister, omdat de geloofwaardigheid van haar beleid steeds minder wordt. Ik doe dit verzoek mede namens de fractie van de PvdA.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Wij steunen het verzoek. Omdat zo veel fracties zich zorgen maken over de kostenexplosie in de zorg, neem ik aan dat er brede steun is voor het voorstel van mevrouw Leijten.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik zou graag een kabinetsreactie op deze rapporten ontvangen. Vervolgens kunnen wij dan in de procedurevergadering besluiten waar wij het het beste kunnen agenderen.

Mevrouw Smilde (CDA):

Ook ik wil graag eerst een kabinetsreactie.

Mevrouw Berndsen (D66):

De D66-fractie sluit zich daarbij aan.

Mevrouw Gerbrands (PVV):

Steun voor een brief.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, u hebt geen steun voor een debat, maar wel voor een brief. Na ommekomst van die brief kunnen wij altijd nog bezien of er behoefte is aan een debat.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik verzoek u dan wel ervoor te zorgen dat wij die brief voor dinsdag aanstaande ontvangen. Het heeft te maken met het beleid van de minister voor volgend jaar, want dan wil ze het gedeelte waarover deze 300 mln. winst is gemaakt, verdubbelen. Daarom willen wij er snel met haar over kunnen spreken. Als die brief er dinsdag is, kunnen wij bekijken hoe wij dat gaan doen.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Dikkers.

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Voorzitter. Via twitter heb ik vernomen dat de onderhandelingen over de bezuinigingen van start zijn gegaan. De inzet van de PVV-fractie is duidelijk: 4 mld. bezuinigen op de allerarmsten in deze wereld. De PvdA-fractie wil graag ter voorbereiding van een aan te vragen dertigledendebat een brief van het kabinet ontvangen. Daarin moet het kabinet duidelijk aangeven of deze onderhandelingen gaande zijn. Wordt dit enorme bedrag inderdaad van de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking gehaald? Omdat wij aanstaande maandag al in een wetgevingsoverleg spreken over de begroting, hoor ik erg graag nog voor die tijd of wij dan nog wel over een reële begroting spreken. Dus graag voor maandag een reactie van het kabinet.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. Wij bespreken volgende week natuurlijk de begroting.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Wij hebben maandag een wetgevingsoverleg. Daarin kan wat mij betreft de toekomst van ontwikkelingssamenwerking heel goed aan de orde komen. Ik maak er wel bezwaar tegen dat wij de regering om brieven vragen naar aanleiding van twitterberichten van collega-parlementariërs, hoe interessant die ook zijn.

De heer El Fassed (GroenLinks):

Voorzitter. GroenLinks heeft samen met de ChristenUnie nog niet zo heel lang geleden een motie ingediend om de 0,7% te handhaven. Die motie is Kamerbreed aangenomen en daarom vinden wij een brief overbodig.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Hetzelfde geldt voor de ChristenUnie. De motie is aangenomen. Ik steun het verzoek om een brief, maar daarin moet dan wel worden ingegaan op de vraag of en hoe de motie wordt uitgevoerd.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden.

Het woord is aan mevrouw Kooiman. En graag weer een beetje rust in de zaal.

Mevrouw Kooiman (SP):

Voorzitter. Ik vraag een dertigledendebat aan met de minister van Veiligheid en Justitie over de sluiting van een brandweerkazerne en het bericht dat de opkomsttijden van de brandweer in Noord-Limburg niet worden gehaald. Dat gaat in tegen de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Besluit veiligheidsregio's. Bovendien gaat het ten koste van de veiligheid van de bewoners van Noord-Limburg.

De heer Elissen (PVV):

Wij begrijpen de zorgen, maar ik pleit ervoor om dit onderwerp in te voegen in een regulier AO. Dan kunnen we het breder trekken en kunnen we ook kijken naar het landelijke dekkingsplan.

De heer Koopmans (CDA):

Dit is een zo brandende kwestie dat wij het ook liever via een AO doen. Dan kan het veel sneller.

Mevrouw Berndsen (D66):

Wij willen dit onderwerp ook in een gewoon AO bespreken. We moeten niet alle brandweerkazernes die sluiten hier bespreken. Ik vrees dat we dan heel veel te doen hebben.

De heer Marcouch (PvdA):

Het is een zorgelijk bericht. Wij zouden ook graag schriftelijk geïnformeerd willen worden. Daarna kunnen we er eventueel een AO over houden.

Mevrouw Hennis-Plasschaert (VVD):

Schriftelijke informatie is prima. Over dit onderwerp zijn al schriftelijke vragen ingediend. Daarnaast is het niet de verantwoordelijkheid van de minister, maar wel van het Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio.

De voorzitter:

We zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. Daarna zie ik u wellicht weer terug, mevrouw Kooiman.

Mevrouw Kooiman (SP):

Doen we!

Naar boven