Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131322 nr. 142

31 322 Kinderopvang

Nr. 142 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2011

Hierbij bevestig ik u, conform mijn toezegging tijdens het algemeen overleg met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 30 juni jl., dat, in tegenstelling tot de afschaffing van de kindertoeslag op de vrijstelling in box 3 en de aftrek levensonderhoud kinderen, de afschaffing van de ouderschapsverlofkorting niet zal worden opgenomen in het Belastingplan voor 2012. De staatssecretaris van Financiën zal de precieze vormgeving, maatvoering en fasering van de afschaffing van de aftrek levensonderhoud nog nader bezien.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp