Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201125834 nr. 67

25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 67 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2011

Op 26 mei 2011 heeft de Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de werkplek van de SER mij geadviseerd over nieuwe, scherpere grenswaarden voor asbest. Deze zijn in overeenstemming met het laagste door de Gezondheidsraad geadviseerde niveau (op het streefrisico). Als ingangsdatum stelt de SER 1 juli 2013 voor om de werkvoorschriften te kunnen wijzigen waar nodig, en in de praktijk ervaring op te doen met de gewijzigde werkvoorschriften.

Beide voorstellen in het advies van de SER neem ik over.

In de periode tot 1 juli 2013 zal ik de werkvoorschriften laten aanpassen aan de scherpere grenswaarden. Uit de advisering door RIVM en TNO (TK 25 834, nr. 57) blijkt dat de huidige werkwijze voor de meest voorkomende saneringen mogelijk al voldoet aan de nieuwe grenswaarde. In de periode tot 1 juli 2013 worden derhalve in de praktijk de nieuwe, scherpere grenswaarden voor de meest voorkomende saneringen gehaald of benaderd.

Aanvullend merkt de SER op dat de naleving verbetering behoeft. Verbetering van de naleving is hét speerpunt in het asbestbeleid, zoals herhaaldelijk met uw Kamer gedeeld. Ik beschouw deze opmerking van de SER dan ook als ondersteuning van het asbestbeleid. Over de voortgang ervan zult u, zoals al met uw Kamer is besproken, worden geïnformeerd.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom