Publicaties over dossier 28694

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over verpakkingen en zwerfafval, te weten: de motie-Duyvendak/Van der Ham over continuering van het bestaande statiegeldsysteem (28694, nr. 61); motie-Neppérus over heroverweging van de verpakkingsbelasting (28694, nr. 62); motie-Vietsch/Neppérus over het onderscheid tussen voor- en nascheiding van plastic afval (28694, nr. 63), en 4 andere moties (28694, nrs. 64 t/m 67)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7658 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 26 juni 2008 over verpakkingen en zwerfafval

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-08-2008 2007-2008 nr. 104, pagina 7485 - 7489 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over zwerfafval en verpakkingen, te weten de motie-Van der Ham/Samsom over een verdeelsleutel voor de kosten voor beheer van zwerfafval (28694, nr. 44); de motie-Van der Ham/Neppérus over compensatie voor producenten en importeurs van statiegeldverpakkingen (28694, nr. 45); de motie-Van der Ham over continueren van het statiegeldsysteem voor grote drankverpakkingen (28694, nr. 46), en negen andere moties (28694, nrs. 47 t/m 55)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-11-2007 2007-2008 nr. 10, pagina 642 - 643 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 27 september 2007 over zwerfafval en verpakkingen (28694)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-11-2007 2007-2008 nr. 9, pagina 527 - 536 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 5 oktober 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-10-2007 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over zwerfafval en verpakkingen, te weten de motie-Duyvendak c.s. over de zwerfvuilreductiedoelen uit het derde Convenant Verpakkingen (28694, nr. 28), de motie-Duyvendak c.s. over statiegeld op kleine flesjes en blikjes (28694, nr. 29), de motie-Duyvendak c.s. over de bijdrage van het bedrijfsleven aan het opruimen van zwerfvuil (28694, nr. 30) en 2 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-09-2006 2005-2006 nr. 102, pagina 6266 - 6267 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over zwerfafval en verpakkingen (28694, nr. 27)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-09-2006 2005-2006 nr. 100, pagina 6156 - 6163 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 1 september 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-09-2006 2005-2006 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend in het debat over verpakkingen, te weten: - de motie-Klein Molekamp/Alblas over producentenverantwoordelijkheid (28694, nr. 2); - de motie-Van Heteren/Duyvendak over blikjes en flesjes in het zwerfafval (28694, nr. 4)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-12-2002 2002-2003 nr. 31, pagina 2237 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 5 november 2002 over verpakkingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-12-2002 2002-2003 nr. 28, pagina 2014 - 2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal