Publicaties over dossier 22026

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 juli 2007 over de HSL-Zuid (22026)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5129 - 5130 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de HSL-Zuid, te weten de motie-Duyvendak/Roemer over maximering van het tarief op 125% van het reguliere binnenlandse tarief (22026, nr. 271)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5166 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van het Presidium over onderzoeksvoorstellen HSL-Zuid/Betuweroute (22589/22026, nr. 281)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-01-2007 2006-2007 nr. 33, pagina 2199 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2006 over de Betuweroute

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-01-2007 2006-2007 nr. 29, pagina 1956 - 1958 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de Betuweroute, te weten: - de motie-Gerkens/Roemer over een onafhankelijk onderzoek naar nut en noodzaak van acute aanpassingen aan het beveiligingssysteem (22589,22026, nr. 278); - de motie-Dijksma c.s. over een risicoanalyse voor de hsl-Zuid en de Betuweroute (22589, 22026, nr. 279); - de motie-Duyvendak over het niet tijdig signaleren en oplossen van problemen met de hsl en de Betuwelijn (22589, nr. 280)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-01-2007 2006-2007 nr. 29, pagina 1982 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de HSL-Zuid, te weten de motie-Duyvendak c.s. over de bediening van Amsterdam-Parijs door HSA (22026, nr. 226)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-07-2005 2004-2005 nr. 98, pagina 6067 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de HSL-Zuid, te weten de motie-Van Hijum c.s. over vervoerplan NS (22026, nr. 224), de motie-Van Hijum c.s. over het betrekken van het aspect "bereikbaarheid" bij de voorstellen (22026, nr. 225), de motie-Duyvendak over substitutiedoelstelling van minimaal jaarlijks 5 miljoen reizigers (22026, nr. 227), de motie-Dijksma c.s. over onderhandelingen met België (22026, nr. 228), de motie-Slob c.s. over verlaging risicoreservering (22026, nr. 229), de motie-Gerkens over extra verbindingen tussen Den Haag en Rotterdam (22026, nr. 230) en de motie-Hofstra/Dijksma over actualisatie treinbediening (22026, nr. 231)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-05-2005 2004-2005 nr. 79, pagina 4812 - 4813 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 april 2005 over HSL-Zuid (22026)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-05-2005 2004-2005 nr. 79, pagina 4770 - 4779 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Hogesnelheidslijn-Zuid, te weten de motie-Hofstra c.s. over tijdige en volledige realisatie (22026, nr. 193) en de motie-Hofstra c.s. over verbeteringen aan de stations in Arnhem en Breda (22026, nr. 194)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-05-2004 2003-2004 nr. 71, pagina 4660 - 4661 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 7 april 2004 over de Hogesnelheidslijn-Zuid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-04-2004 2003-2004 nr. 69, pagina 4487 - 4489 Tweede Kamer der Staten-Generaal