Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229447 nr. 14

29 447 Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 september 2011

Recent is publiciteit ontstaan over de beloning van de leden van de Raad van Bestuur van Sanquin, de bloedbank voor Nederland. Dat was aanleiding voor een drietal vertegenwoordigers van bloeddonoren om mij daarover aan te schrijven. Die brieven hebben zij ook naar de Kamer gestuurd. Hierbij stuur ik mijn reacties naar die twee vertegenwoordigers eveneens in afschrift naar uw Kamer, zie de bijlagen.1

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.