Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201119637 nr. 1437

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1437 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2011

Met deze brief kom ik tegemoet aan de toezegging die ik heb gedaan tijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer van 8 juni jl. om u op vertrouwelijke wijze schrifteiijk te informeren over de overwegingen die hebben geleid tot het besluit de familie Karim gedwongen terug te laten keren naar Irak. Gelet op de afspraak dat ik u deze informatie vertrouwelijk zou doen toekomen, verzoek ik u deze brief enkel ter vertrouwelijke inzage te leggen.1

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.