Publicaties over dossier 31482

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 19 november 2008 over internationaal cultuurbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3451 - 3454 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over internationaal cultuurbeleid, te weten: - de motie-Van der Ham c.s. over een advies van de Raad voor Cultuur over culturele vertegenwoordiging (31482, nr. 20); - de motie-Van der Ham/Leerdam over een reisbeurzenprogramma voor kunstenaars (31482, nr. 21); - de motie-Van der Ham over de inzet van subsidies voor internationale beurzen (31482, nr. 22); - en nog twee moties (31482, nrs. 23 en 24)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3552 - 3553 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over cultuur, te weten: de motie-Peters c.s. over het als uitgangspunt nemen van de keuzen en prioriteringen uit het oorspronkelijke advies van de Raad voor Cultuur (31482, nr. 7); de motie-Peters over vasthouden aan de oorspronkelijke prioriteit voor nieuwe media (31482, nr. 8); de motie-Van der Ham/Van Leeuwen over aanvullend overleg met de Raad voor Cultuur en de grote steden en landsdelen (31482, nr. 9); de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink/Ten Broeke over afzien van de subsidiestroom van 15 mln. aan zogenaamde matchinggelden (31482, nr. 10), en 2 andere moties (31482, nrs. 11 en 12)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7670 - 7671 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 26 juni 2008 over cultuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7539 - 7541 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over een nadere adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur, te weten: de motie-Peters/Van der Ham over extra geld en het bijstellen van de ambities uit 'Kunst van leven' (31482, nr. 2); de motie-Van der Ham c.s. over het gratis openstellen van alle musea voor kinderen (31482, nr. 3); de motie-Van Leeuwen over de inzet van de gereserveerde 50 mln. voor de realisatie van de basisinfrastructuur (31482, nr. 4)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-06-2008 2007-2008 nr. 91, pagina 6446 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Spoeddebat over de nadere adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-06-2008 2007-2008 nr. 90, pagina 6378 - 6388 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 30 mei 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  30-05-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal