Publicaties over dossier 29407

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over MOE-landen, te weten: - de motie-Voortman/Spekman over een sluitende aanpak om malafide uitzendbureaus een halt toe te roepen (29407, nr. 109); - de motie-Spekman/Dijsselbloem over introductie van een leeftijdsonafhankelijke leerplicht (29407, nr. 110); - de motie-Karabulut/Spekman over afspraken over medische hulp, nachtopvang en goede terugkeer naar de landen van herkomst (29407, nr. 111) en 2 andere moties (de nrs. 112 en 113)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-10-2010 2010-2011 nr. 9, pagina 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 9 september 2010 over MOE-landen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-10-2010 2010-2011 nr. 5, pagina 22 - 28 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over MOE-landen, te weten: de motie-Teeven/Kamp over intrekken van de verblijfsvergunning van onderdanen van EU-lidstaten bij een beroep op de bijstand binnen tien jaar na hun komst naar Nederland (29407, nr. 83); de motie-Teeven/Kamp over een nadere afspraak in EU-verband over het relateren van de hoogte van de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan de hoogte van betaalde premies (29407, nr. 84); de motie-Teeven/Kamp over maatregelen tot beëindiging van activiteiten van malafide uitzendbureaus (29407, nr. 85), en 7 andere moties (86 t/m 92)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7664 - 7665 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 25 juni 2008 over flankerend beleid MOE-landen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7597 - 7601 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over vrij verkeer van werknemers, te weten de motie-Van Hijum c.s. over handhaving van het minimumloon en andere arbeidsvoorwaarden (29407, nr. 63), de motie-Van Gent/Ulenbelt over exclusieve samenwerking met gecertificeerde uitzendbureaus (29407, nr. 64), de motie-Fritsma over het terugdraaien van de openstelling van de arbeidsmarkt voor werknemers uit nieuwe EU-lidstaten (29407, nr. 66) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-05-2007 2006-2007 nr. 67, pagina 3667 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 19 april 2007 over vrij verkeer van werknemers

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-05-2007 2006-2007 nr. 66, pagina 3581 - 3589 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 12 december 2006 over vrij verkeer van werknemers tussen de nieuwe EU-lidstaten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-01-2007 2006-2007 nr. 29, pagina 1973 - 1975 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over vrij verkeer van werknemers, te weten: - de motie-De Wit/Fritsma over het opnieuw invoeren van de arbeidsmarkttoets voor de 16 sectoren (29407, nr. 57); - de motie-Bussemaker/Van Hijum over een vraaggerichte re-integratie van werklozen naar werk in sectoren waar de arbeidsmarkttoets is of wordt losgelaten (29407, nr. 58)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-01-2007 2006-2007 nr. 29, pagina 1983 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de versnelde opening van vijf sectoren voor werknemers uit nieuwe EU-landen, te weten de motie-De Wit over de intrekking van het besluit tot ontheffing van de arbeidsmarkttoets (29407, nr. 48) en de motie-Van Gent over objectieve criteria voor openstelling van sectoren (29407, nr. 49)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-06-2006 2005-2006 nr. 92, pagina 5631 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 juni 2006 over de versnelde opening van vijf sectoren voor werknemers uit nieuwe EU-landen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-06-2006 2005-2006 nr. 91, pagina 5586 - 5588 Tweede Kamer der Staten-Generaal