25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 186 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2011

Hierbij treft u ter informatie het onderzoeksrapport naar de positie van de bedrijfsarts aan.1 Dit onderzoek is in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd.

Bij de beantwoording van vragen uit uw Kamer2 is hiervan melding gemaakt.

Een nadere beleidsreactie zal ik in afstemming met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorbereiden en deze kunt u na de zomer tegemoet zien.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

TK 2010–2011, Aanhangsel nr. 484.

Naar boven