Publicaties over dossier 27062

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 4 april 2007), te weten: - de motie-Azough/Koser Kaya over een verblijfsvergunning voor jongeren die buiten hun schuld niet tijdig kunnen terugkeren (19637, nr. 1143); - de motie-Kamp/Fritsma over bevordering van adequate opvang in Irak of de regio (19637, nr. 1144); - de motie-Spekman c.s. over een plan van aanpak voor reeds hier te lande verblijvende ex-ama's (19637, nr. 1145); - en vier andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-04-2007 2006-2007 nr. 62, pagina 3461 - 3462 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de AMA-campus, te weten: - de motie-Azough/Gerkens over kleinschalige opvang van AMA's (27062, nr. 30); - de motie-Azough c.s. over de voorgenomen herschikking van taken en bevoegdheden (27062, nr. 31); - de motie-Azough over onderwijsaanbod aan AMA's (27062, nr. 32), en vijf andere moties (de nrs. 35 t/m 39)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-02-2005 2004-2005 nr. 49, pagina 3186 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 2 februari 2005 over de AMA-campus

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-02-2005 2004-2005 nr. 47, pagina 3006 - 3014 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over negen moties, ingediend tijdens het notaoverleg over alleenstaande minderjarige asielzoekers, te weten: - de motie-Albayrak over zomerscholen voor AMA's (27062, nr. 3); - de motie-Albayrak/Hoekema over adequate opvang in het land van herkomst (27062, nr. 4); - en zeven andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-06-2000 1999-2000 nr. 86, pagina 5550 - 5551 Tweede Kamer der Staten-Generaal