Publicaties over dossier 31953

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 9 oktober 2013 houdende wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2013 Staatsblad 2013, 412 Ministerie van Economische Zaken
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 april 2010 over Wabo/omgevingsdiensten (31953)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-05-2010 2009-2010 nr. 80, pagina 6843 - 6844 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over Wabo/omgevingsdiensten, te weten de motie-Boelhouwer/Wiegman-van Meppelen Scheppink over een structurele oplossing voor de problemen bij de uitvoering van het omgevingsrecht (31953, nr. 32)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-05-2010 2009-2010 nr. 80, pagina 6884 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met wetsvoorstel Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (31953)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-04-2010 2009-2010 nr. 23, pagina 1019 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (31953)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-04-2010 2009-2010 nr. 23, pagina 1015 - 1018 Eerste Kamer der Staten-Generaal