Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229398 nr. 298

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 298 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2011

Voor het zomerreces heb ik uw schriftelijke vragen naar aanleiding van het ontwerpbesluit «begeleid rijden» beantwoord (kamerstuk 29 398, nr. 282). De wetgevingsprocedure zal eind oktober worden afgerond middels publicatie van de regelgeving. Op dinsdag 1 november aanstaande zal het experiment «2toDrive» dan ook officieel van start gaan.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus