Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131288 nr. 200

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 200 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 augustus 2011

Naar aanleiding van de motie van 17 februari 2011 van het lid Van der Ham (D66) (31 288, nr. 156) waarmee wordt gevraagd om een voorstel dat er in voorziet dat alle hoger onderwijsinstellingen, gefinancierd uit gemeenschapsgeld, op dezelfde wijze transparant dienen te zijn over de besteding van middelen, bericht ik u het volgende.

Alle onderwijsinstellingen zijn verplicht het jaarverslag en jaarrekening bij uitvoeringsorganisatie DUO van OCW aan te leveren. Daarnaast zijn zij op basis van het BW2, art. 394 en de RJ art. 396 verplicht hun jaarstukken te deponeren bij het Nederlands Handelsregister. Daarmee zijn deze de facto openbaar. In de jaarrekening moeten de instellingen onder meer per bestuurder de bezoldiging inzichtelijk maken.

Bovendien heb ik maatregelen genomen om meer transparantie over de declaraties van bestuurders in het hoger onderwijs te bevorderen. Ik heb u daarover bericht in mijn beleidsreactie van 10 juni 2011 naar aanleiding van het inspectieonderzoek bij Inholland.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra