Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132360-VIII nr. 7

32 360 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009

Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD

Vastgesteld 2 november 2010

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 32 360 VIII, nr. 3), heeft de eer als volgt verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van een vraag. Het daarop door de regering gegeven antwoord is hierbij afgedrukt.

De fungerend voorzitter van de commissie,

Albayrak

Adjunct-griffier van de commissie,

Boeve

1

Kunt u toelichten waarom bij de definitieve vaststelling van de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst uit de realisatiegegevens blijkt dat de nabetalingen € 51,4 miljoen hoger zijn uitgevallen dan geraamd en de terugontvangsten € 58,9 miljoen hoger zijn uitgevallen dan geraamd?

De belastingdienst levert maandelijks een overzicht van de totale uitgaven en ontvangsten voor kinderopvangtoeslag. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitgaven voor het lopende jaar (i.c. 2009) en nabetalingen over 2005 tot en met 2008. Dit geldt eveneens voor de ontvangsten. De definitief vastgestelde nabetalingen en ontvangsten in 2009 bleken respectievelijk € 51,4 miljoen en € 58,9 miljoen hoger te zijn dan geraamd.

Dit betekent dat er meer mutaties zijn geweest op de voorschotten kinderopvangtoeslag die in voorgaande jaren zijn gedaan, dan verwacht. Het betreft bijvoorbeeld mutaties op het verzamelinkomen of het aantal uren gebruik.


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Albayrak, N. (PvdA), Fng voorzitter, Ferrier, K.G. (CDA), Ham, B. van der (D66), Bochove, B.J. Van (CDA), Miltenburg, A. van (VVD), Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD), Bosma, M. (PVV), Voordewind, J.S. (CU), Dijk, J.J. van (SP), Ouwehand, E. (PvdD), Toorenburg, M.M. van (CDA), Smits, M. (SP), Elias, T.M.Ch. (VVD), Harbers, M.G.J. (VVD), Beertema, H.J. (PVV), Dijkstra, P.A. (D66), Braakhuis, B.A.M. (GL), Marcouch, A. (PvdA), Jadnanansing, T.M. (PvdA), Dijkgraaf, E. (SGP), Çelik, M. (PvdA), Klaveren, J.J. van (PVV) en Klaver, J.F. (GL).

Plv. leden: Klijnsma, J. (PvdA), Sterk, W.R.C. (CDA), Koşer Kaya, F. (D66), Bijleveld-Schouten, A.T.B. (CDA), Ziengs, E. (VVD), Venrooy-van Ark, T. (VVD), Dille, W.R. (PVV), Rouvoet, A. (CU), Kooiman, C.J.E. (SP), Thieme, M.L. (PvdD), Uitslag, A.S. (CDA), Bommel, H. van (SP), Burg, B.I. van der (VVD), Bosman, A. (VVD), Mos, R. de (PVV), Pechtold, A. (D66), Gent, W. van (GL), Dam, M.H.P. van (PvdA), Jacobi, L. (PvdA), Staaij, C.G. van der (SGP), Hamer, M.I. (PvdA), Gerbrands, K. (PVV) en Peters, M. (GL).