Publicaties over dossier 22589

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de Betuweroute, te weten de motie-Duyvendak over maatregelen om te bewerkstelligen dat er geen dieseltreinen rijden over de Betuwelijn (22589, nr. 288)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-05-2007 2006-2007 nr. 67, pagina 3669 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 19 april 2007 over de Betuweroute (22589)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-05-2007 2006-2007 nr. 67, pagina 3635 - 3639 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van het Presidium over onderzoeksvoorstellen HSL-Zuid/Betuweroute (22589/22026, nr. 281)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-01-2007 2006-2007 nr. 33, pagina 2199 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2006 over de Betuweroute

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-01-2007 2006-2007 nr. 29, pagina 1956 - 1958 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de Betuweroute, te weten: - de motie-Gerkens/Roemer over een onafhankelijk onderzoek naar nut en noodzaak van acute aanpassingen aan het beveiligingssysteem (22589,22026, nr. 278); - de motie-Dijksma c.s. over een risicoanalyse voor de hsl-Zuid en de Betuweroute (22589, 22026, nr. 279); - de motie-Duyvendak over het niet tijdig signaleren en oplossen van problemen met de hsl en de Betuwelijn (22589, nr. 280)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-01-2007 2006-2007 nr. 29, pagina 1982 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 19 februari 2003 over de rentabiliteit van de Betuweroute

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-02-2003 2002-2003 nr. 47, pagina 3143 - 3150 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de Betuwelijn, te weten: - de motie-Duyvendak c.s. over een werkgroep (22589, nr. 205); - de motie-Duyvendak over het aangaan van nadere verplichtingen (22589, nr. 206); - de motie-Duyvendak over een kilometerheffing (22589, nr. 207); - en acht andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-02-2003 2002-2003 nr. 47, pagina 3165 - 3166 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen (woensdag 23 oktober 2002)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-11-2002 2002-2003 nr. 12, pagina 668 - 670 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend in het debat over de Betuwelijn, te weten de motie-Giskes/Feenstra over hybride gebruik van de lijn (22589, nr. 185)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-07-2001 2000-2001 nr. 94, pagina 5878 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2001 over de Betuweroute

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-07-2001 2000-2001 nr. 91, pagina 5689 - 5691 Tweede Kamer der Staten-Generaal