Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131568 nr. 87

31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2011

In uw brief van 26 mei 2011 (kenmerk 2011Z11129/2011D27405) heeft u gevraagd op welke termijn het actieplan, dat als addendum op het huidige Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma (OJSP) zal worden vastgesteld, aan de Kamer wordt aangeboden. Dit zal gebeuren zodra de actieplannen zijn vastgesteld door mij en de ministers van Onderwijs van Curaçao respectievelijk Sint Maarten. Op dit moment worden de actieplannen uitgewerkt in ambtelijk overleg met Curaçao en Sint Maarten. Daarbij wordt uitgegaan van de specifieke situaties in de landen, wat betekent dat de prioriteiten en de aanpak in de twee actieplannen worden afgestemd op de problemen en mogelijkheden in het onderwijs in het land. Dit proces heb ik niet binnen de toegezegde termijn van twee maanden kunnen afronden.

Ik streef ernaar over beide actieplannen medio juli overeenstemming te bereiken, opdat ze na het zomerreces kunnen worden vastgesteld en begin september aan de Kamer kunnen worden aangeboden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner