Publicaties over dossier 31980

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (18 kB)

  Toekomst financiële sector; Brief regering; Opvolging aanbevelingen commissie De Wit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 32013, nr. 211 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (155 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie van het toezicht op financiële markten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2018 Staatscourant 2018, 19653 Ministerie van Financiën
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Parlementaire Enquête Financieel Stelsel; Brief regering; Reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (Wpe 2008) en jurisprudentie die daarop betrekking heeft

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-08-2016 2015-2016 Kamerstuk 31980, nr. 84 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. AMvB Download icon PDF (26 kB)

  Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2015 Staatsblad 2015, 310 Ministerie van Financiën
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (15 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot intrekking van het Besluit van 23 augustus 2011 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van verzekeraars (Stb. 2011, 396)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-01-2015 Staatscourant 2015, 208 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. AMvB Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van 11 december 2014 tot intrekking van het Besluit van 23 augustus 2011 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van verzekeraars (Stb. 2011, 396)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatsblad 2014, 555 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. AMvB Download icon PDF (172 kB)

  Wijzigingsbesluit financiële markten 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatsblad 2014, 524 Ministerie van Financiën
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (203 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2014 Staatscourant 2014, 1569 Ministerie van Financiën
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (134 kB)

  Advies Raad van State, betreffende wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 onder andere in verband met het invoeren binnen de rijksdienst van verplichtingen-kasagentschappen en van een gezamenlijke accountantsdienst en in verband met het uitbreiden van de voorhangprocedure bij de Staten-Generaal ter zake van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen door het Rijk (Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2014 Staatscourant 2014, 653 Ministerie van Financiën
 10. AMvB Download icon PDF (214 kB)

  Wijzigingsbesluit financiële markten 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2013 Staatsblad 2013, 537 Ministerie van Financiën