Publicaties over dossier 27859

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Plenair debat Download icon PDF (6 kB)

  Evaluatie Transgenderwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-08-2019 2018-2019 nr. 102, item 46 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen moties Evaluatie Transgenderwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-08-2019 2018-2019 nr. 102, item 71 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (77 kB)

  Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 juni 2019, over Evaluatie Transgenderwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 27859, nr. 139 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Brief regering; Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Evaluatie Transgenderwet van 19 juni 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 27859, nr. 135 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Motie; Motie van het lid Bergkamp over de minimumleeftijd voor aanpassing van de geslachtsregistratie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 27859, nr. 136 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Motie; Motie van het lid Buitenweg over onderzoek naar nut en noodzaak van geslachtsregistratie in de geboorteakte

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 27859, nr. 138 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Motie; Motie van de leden Buitenweg en Bergkamp over het meermaals terugdraaien van de geslachtswijziging via de reguliere gemeentelijke procedure laten verlopen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 27859, nr. 137 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 januari 2019, over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 27859, nr. 134 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (35 kB)

  Problemen van burgers bij weigeren inschrijving in BRP

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  24-04-2019 2018-2019 27859, nr. 134 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (955 kB)

  Rapport "Recht doen aan genderidentiteit. Evaluatie drie jaar transgenderwet in Nederland 2014 – 2017"

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  11-04-2019 2018-2019 27859, nr. 133 Tweede Kamer der Staten-Generaal