Publicaties over dossier 29665

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 5 februari 2009 over Schiphol/luchtvaart/Aldersadvies

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 57, pagina 4655 - 4665 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Schiphol/luchtvaart/Aldersadvies, te weten: - de motie-Roemer over het niet overgaan tot het uitplaatsen van vluchten alvorens de grenzen van Schiphol nagenoeg bereikt zijn (29665, nr. 120); - de motie-Roemer over het respecteren van de afspraken in het convenant voor vliegveld Eindhoven en de PKB van vliegveld Lelystad (29665, nr. 121); - de motie-Roemer over het respecteren van verschillende opvattingen over de luchthaven Schiphol (29665, nr. 122); - en nog 8 andere moties (29665, nrs. 123 t/m 130)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 57, pagina 4675 - 4676 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Schiphol, te weten de motie-Duyvendak/Roemer over hogere tarieven voor vliegbewegingen tussen 6.00 en 7.00 uur (29665, nr. 87), de motie-Duyvendak/Roemer over het niet aanpassen van het Luchthavenverkeerbesluit (29665, nr. 88), de motie-Duyvendak/Roemer over de interpretatie van de omzetting van de gelijkwaardigheidscriteria (29665, nr. 89) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-04-2008 2007-2008 nr. 73, pagina 5110 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 18 maart 2008 over Schiphol

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-04-2008 2007-2008 nr. 71, pagina 4956 - 4962 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 4 april 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-04-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend in het debat over Schiphol, te weten de motie-Duyvendak/Roemer over een zorgvuldige procedure voor de aanpassing van de gelijkwaardigheidseisen (29665, nr. 51). de motie-Duyvendak/Roemer over aanpassing van de richtlijnen MER aan de toezeggingen van de minister van VROM (29665, nr. 52), de motie-Duyvendak over de gebruikelijke invoer- en rekenmethodiek bij berekeningen (29665, nr. 53), de motie-Duyvendak/Roemer over niet aanpassen van de grenswaarden in 2007 (29665, nr. 54), de motie-Nicolaï/Haverkamp over het in kaart brengen van de effecten van een vliegticketbelasting (29665, nr. 55), de motie-Tang over de variabele beloning van de Raad van Bestuur van Schiphol NV (29665, nr. 56), de motie-Tang/Haverkamp over het aanvaarden van de MER op basis van het 'Alders akkoord' (29665, nr. 57) en de motie-Haverkamp/Tang over wettelijke en handhaafbare normen voor bescherming van het buitengebied (29665, nr. 58)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5155 - 5156 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van algemeen overleggen op 7 en 26 juni 2007 over Schiphol (29665)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5070 - 5073 Tweede Kamer der Staten-Generaal