Publicaties over dossier 31700-VIII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over checks and balances in het Nederlandse onderwijsbestel en over de waardevastheid van diploma's (31700 VIII, nr. 196)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-07-2009 2008-2009 nr. 98, pagina 7738 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Beleidsdebat 'Sturing en botsende beleidsdoelstellingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs' in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (31700 VIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-03-2009 2008-2009 nr. 22, pagina 1120 - 1165 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (31700 VIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3467 - 3468 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (31700 VIII), te weten: - de motie-Anker c.s. over het in het leven roepen van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden (31700 VIII, nr. 73); - en nog twee andere moties (31700 VIII, nrs. 111 en 119)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3561 - 3562 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (31700 VIII), te weten: - de motie-Jasper van Dijk over het toelaten van leerlingen indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd (31700 VIII, nr. 86); - en nog een aantal andere moties (31700 VIII, nr. 87 t/m 114)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2009 2008-2009 nr. 37, pagina 3281 - 3284 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over islamitisch onderwijs, te weten de motie-Bosma c.s. over een rapport van de AIVD, waarin ingegaan wordt op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 (31700 VIII, nr. 78)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2009 2008-2009 nr. 37, pagina 3284 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Hoger onderwijs van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009, te weten: - de motie-Jasper van Dijk over afzien van de invoering van de harde knip tussen de bachelor- en masteropleiding (31700 VIII, nr. 66); - en nog negen andere moties (31700 VIII, nrs. 67 t/m 75)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2009 2008-2009 nr. 37, pagina 3281 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009, te weten: - de motie-Jasper van Dijk over een alternatief voor een glijdende schaal (31700 VIII, nr. 45); - de motie-Jasper van Dijk over een programmaraad voor KPN/Digitenne (31700 VIII, nr. 47); - en nog 11 andere moties (31700 VIII, nrs. 48 t/m 58)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2009 2008-2009 nr. 37, pagina 3280 - 3281 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (31700 VIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-02-2009 2008-2009 nr. 36, pagina 3204 - 3248 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (31700 VIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-02-2009 2008-2009 nr. 36, pagina 3183 - 3202 Tweede Kamer der Staten-Generaal