Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131289 nr. 104

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 augustus 2011

Hierbij ontvangt u een afschrift van mijn brief aan de voorzitter van het Platform VVVO (Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs) over de aansluiting tussen vmbo en havo.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart