Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VIII nr. 209

32 500 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 augustus 2011

Uw Kamer vraagt per brief van 30 juni (2011D36001) om een reactie op het artikel in het magazine School! van de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB (nr. 4 d.d. juli 2011) over de bezuinigingen op brede scholen en mijn beleid ten aanzien hiervan.

De ontwikkeling van brede scholen is altijd een ontwikkeling van onderop en op lokaal niveau geweest. Lokale betrokkenheid is dan ook van groot belang. Het is aan gemeenten zelf of en hoeveel zij investeren in brede scholen. Ik betreur het dat gemeenten bezuinigen op de ontwikkeling van de brede school, maar de gemeentelijke keuzes laat ik daar waar ze horen. Daar kan en wil ik niet in treden.

Ik blijf de ontwikkeling van de brede school van belang vinden. Het bundelen van krachten en daarmee de versterking van mogelijkheden voor kinderen en jongeren is een goede zaak. Daarom ondersteun ik brede scholen en hun lokale partners via het Landelijk Steunpunt Brede Scholen en de website www.bredeschool.nl. Zo vindt er vanuit het Landelijk Steunpunt op 7 oktober aanstaande een studiedag over financiering ten tijde van bezuiniging voor brede school coördinatoren plaats. Op deze wijze wil ik scholen en gemeenten helpen om naar andere financieringsmogelijkheden te kijken. Ik laat verder de ontwikkeling van de brede school monitoren (Jaarbericht brede scholen). Ook laat ik een effectonderzoek uitvoeren naar de brede scholen. Daarnaast heb ik tweemaal een investering gedaan in de huisvesting. Tot slot heb ik een structurele impuls gegeven, samen met mijn collega van VWS, aan de combinatiefuncties brede school, sport en cultuur.

Ik vertrouw er op dat gemeenten en schoolbesturen in goed overleg tot een oplossing komen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart